หน้าหลักค้นหาผลิตภัณฑ์

Products

หินเจียร

Grinding Wheels

สำหรับการขัดและการเจียรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ "การเจียร, การตัด, การขัด"

ล้อหินเจียรCBN

CBN Wheels

สำหรับการเจียรวัสดุเหล็กที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากใช้เม็ดหินCBNที่มีประสิทธิภาพสูง

ล้อหินเจียรเพชร

Diamond Wheels

สำหรับการเจียรเซรามิกและอโลหะที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากใช้เม็ดหินเพชรที่มีประสิทธิภาพสูง

กระดาษขัดสำหรับอุตสาหกรรม

Industrial Abrasive Coated Materials

สำหรับการขัดต่างๆที่มีการใช้ผ้าทรายขัด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเจียรและการขัด

Grinding & Polishing Related Products

สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเจียรและการขัด เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตราย, น้ำยาที่ใช้ในการเจียร, แผ่นกรอง, การแต่งหินเจียร