Hamamatsu Sales Office

262-1 Uematsu-cho, Higashi-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken 430-0803
TEL:053-464-0696
FAX:053-468-2529