การอบรมด้านสิ่งแวดล้อม(CSR)

คุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล ได้มีการจัดกิจกรรมอบรบโดยมีการตรวจสอบผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ชุมชนและสิ่งแวดล้อง

การอบรมเกี่ยวกับคุณภาพ

 • การอบรมภายในบริษัท: มาตรฐานISO9001 , กฎPL, กิจกรรมด้านQC เกี่ยวกับเครื่องวัด และอาบรบ OJT เป็นต้น
 • การอบรมภายนอกบริษัท:การออกแบบการทดลอง(DOE),FMEA,SPC,วิธีการQC เป็นต้น
 • การผลักดันด้านคุณสมบัติ: บริษัทเรามีการผลักดันให้ได้คุณสมบัติด้าน QC ในระดับ

การอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

 • การอบรมภายในบริษัท: บริษัทเราได้มีการจัดอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้ให้ความสำคัญกับ มาตรฐานISO9001 เกี่ยวกับโลกร้อน การประหยัดพลังงาน ด้านการจัดการของเสียตามหลัก 3R การจัดการด้านสารพิษ การดูแลสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ
 • การอบรมภายนอกบริษัท: มีการฝึกอบรมพนักงานและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการควบคุมพิเศษของเสียในการผลิต และพนักงานควบคุมการใช้พลังงาน
 • การผลักดันด้านคุณสมบัติ: บริษัทเรามีการสนับสนุนให้กับพนักงานที่มีคุณสมบัติด้านการควบคุมและยับยั้งมลพิษ ควบคุมการใช้พลังงาน

การอบรบด้านความปลอดภัย

 • การอบรมภายในบริษัท : มีการจัดการอบรมเกี่ยวกับนโยบายและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยพื้นฐาน เช่น ตัวอย่างการเกิดภัยพิบัติในอดีต การควบคุมความปลอดภัย การเรียกชื่อต่างๆ การฝึกฝนในสถานการณ์อันตราย วีดีโออธิบายเกี่ยวกับความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
  อีกทั้งบริษัทเรายังมีคุณสมบัติเป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการละอองฝุ่นและดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
 • การอบรมภายนอกบริษัท : การอบรมหลายๆด้านทั้งทางเทคนิคในแต่ละส่วน( รถโฟล์คลิฟท์ ผู้รับผิดชอบสารทำละลายอินทรี ผู้รับผิดชอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีพิเศษ เป็นต้น) การอบรบพิเศษต่างๆ (การเปลี่ยนหินที่ใช้สำหรับการเจียรแบบฟรีแฮนด์ การเชื่อมอาร์ค การบังคับเครน เป็นนต้น)
 • การผลักดันด้านคุณสมบัติ: บริษัทเรามีการสนับสนุนให้กับพนักงานที่มีคุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมสุขลักษณะระดับ1 และผู้จัดการสิ่งอันตรายต่างๆ