ประวัติคุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล

เมืองคุเระ จังหวัดฮิโรชิม่า อยู่ท่ามกลางทะเลเซโตไนไกที่มีลึกและมีคลิ่นอ่อนๆความสวยงาม ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะกับการฝึกกองเรือรบจึงทำให้ในปี 1889 ได้ก่อตั้งเป็นเมืองกองบัญชาการกองทัพเรือ
อีกทั้ง โรงเรียนนาวีได้ย้ายจากสิกิจิ โตเกียว มาที่เกาะเอทาจิมะจังหวัดฮิโรชิม่าด้วยซึ่งได้มีนักเรียนนายร้อยจำนวนมากเข้ารับการฝึกรวมไปถึง นายซาเนยูกิ อากิยาม่า ผู้ที่ทำการวางแผนการในการรบในสงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่งและสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น

หลังจากที่มีการเปิดกรมและย้ายโรงเรียนนาวีมาทำให้คุเระกลายมาเป็นเมืองที่สำคัญทางการทหารและมีอู่เรือซึงทำให้เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีใหม่ๆมากมาย
ซึ่งการต่อเรีอมีการใช้หินเจียรเพื่อใช้ในการขัด ตัด หรือแปรรูปเหล็กต่างๆ ทำให้หินเจียรกลายมาเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการต่อเรือ

ภาพบรรยากาศเมืองคุเระปี 1990

ภาพบรรยากาศเมืองคุเระปี 1990
ภาพจากพิพิธภัณฑ์ยามาโตะจากส่วนศิลปะและวิทยาศาสตร์

ต่อมาในปี 1906 ได้มีการแสดงหินเจียรผลิตขึ้นโดยการสังเคราะห์จากอเมริกาที่งานฉลองชนะสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น
ณตอนนั้น ทำให้ญี่ปุนได้รู้จักกับหินเจียรที่ผลิตขึ้นจากการสังเคราะห์ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการใช้หินเจียรที่เป็นกึ่งสังเคราะห์มาตลอดและใช้คำว่า ขัด มากกว่าคำว่า เจียร
ในขณะที่ทำการใช้หินเจียรสังเคราะห์ครั้งแรก ผู้คนที่มองเห็นประกายไฟที่เกิดขึ้นขณะใช้หินขัดก็ได้เกิดความตกใจและชื่นชม ซึ่งในบรรดาผู้ชมเหล่านั้นก็มี นายคาเนกิจิ ทาคาฮาชิ ประธานบริษัทค้าเสื้อที่คุเระในขณะนั้น อยู่ด้วยเช่นกัน

นายคาเนกิจิ ทาคาฮาชิ ได้ให้ความสนใจในหินเจียรที่เป็น “อุปกรณ์ที่ง่ายต่อการใช้งานและวิเศษมาก” และในปี 1910 เขาได้ทำการผลิตและขายหินเจียรสังเคราะห์ภายในประเทศขึ้นมา
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดกำเนิดของ คุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล

ประธานบริษัทผู้ก่อตั้ง นายคาเนกิจิ ทาคาฮาชิ

ประธานบริษัทผู้ก่อตั้ง นายคาเนกิจิ ทาคาฮาชิ

รูปถ่ายที่ระลึกครบรอบ 15 ปีในการก่อตั้งบริษัท

รูปถ่ายที่ระลึกครบรอบ 15 ปีในการก่อตั้งบริษัท

หลักจากที่ได้ผ่านความยากลำบากมากมายก็ได้ผลิตหินเจียรออกมา และเมืองคุเระก็ได้มีการผลิตเรือต่างๆมากมายรวมถึงเรือรบยามาโตะ อีกทั้ง ในการผลิตปืนก็มีชิ้นส่วนหลายส่วยที่ต้องใช้หินเจียรในการขัดด้วย

ในปี 1940 ความต้องการในการใช้หินเจียรขยายเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการนำเครื่องจัดใหม่เข้ามาที่เมืองคุเระจังหวัดฮิโรชิม่า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ ซึ่งในปี 1943 เป็นระยะ 3 ปีให้หลังได้มีการเปิดโรงงานผลิตหินที่จีนตอนเหนือ (Manchuria) และที่โอซาก้า เพื่อขยายกำลังในการผลิตมากขึ้น

ปี 1948 หลังจากสงครามเสร็จสิ้นโรงงานผลิตทีคุเระได้เปิดอีกครั้ง มีการผลิตและพัฒนาสิ้นค้าที่ใช้ได้ในวงการการผลิตต่างๆมากมายทั้งในวงการเหล็ก อุปกรณ์ยานยนต์ รถไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกซ์ เครืองจักร อุปกรณ์กึ่งตัวนำ เป็นต้น และเราได้มีการคิดค้นพัฒนาเรื่องมาจนถึงปัจจุบัน

บรรยากาศการผลิตในปี 1950

บรรยากาศการผลิตในปี 1950

บรรยากาศการผลิตในปี 1960

บรรยากาศการผลิตในปี 1960

บรรยากาศการผลิตในปี 1970

บรรยากาศการผลิตในปี 1970

ประวัติคุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล   ประวัติศาสตร์โลก
Raw material (agate)

【วัตถุดิบ อาเกต】

คาเนคิจิ ทาคาฮาชิ ผู้ก่อตั้งได้เริ่มผลิตหินเจียรขึ้นที่เมืองคุเระจังหวัดฮิโรชิม่า โดยใช้วัตถุดิบเป็นอาเกต

1910
ก่อตั้งบริษัทร่วมหุ้นโทโยที่เมืองคุเระ และมีการผลิตและขายหินเจียรสังเคราะห์แบบเต็มรูปแบบภายในประเทศ 1916 Albert Einstein ประกาศ ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป
บริษัทร่วมหุ้นโทโยได้เปลี่ยนชื่อเป็นคุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล (จุดกำเนิดของKGW) 1919 บทนสรุปของสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีประกาศสนธิสัญญาแวร์ซาย ณ การประชุมสันติภาพ
Kure Plant of those days

โรงงานคุเระ ในสมัยนั้น

โรงงานคุเระใหม่สร้างเสร็จที่จังหวัดฮิโรชิม่า ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเข้ามาใช้ในการผลิตหินเจียร

1940
เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน และสร้างโรงงานขึ้นที่ประเทศจีนและโอซาก้า 1943
หลังจากที่สงครามสงบแล้วได้มีการเริ่มผลิตที่โรงงานคุเระ 1948 เริ่มมีกีฬาโอลิมปิดครั้งแรกที่ลอนดอนหลังสงครามสงบลง
โรงงานคุเระเริ่มมีการลงทะเบียนใช้มาตรฐาน JIS 1955
โรงงานคุเระ เริ่มลงทะเบียนมาตรฐาน JIS ในทุกผลิตภัณฑ์ในชนิดVitrified 1958 ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC)
ได้รับรางวัลโรงงานที่มีมาตรฐานและการดำเนินงานยอดเยี่ยมจาก Award of the Chief of Hiroshima Bureau of Economy, Trade ad Industry 1959
ได้รับรางวัลโรงงานที่มีมาตรฐานและการดำเนินงานยอดเยี่ยมจาก Award of the Director-General of the Agency of Industrial Science and Technology 1960 ก่อตั้งองค์การประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก(OPEC)
ก่อตั้งโรงงานที่โตเกียว อิบารากิ 1961 ก่อตั้งองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ(OECD)
Tokyo Plant

【โรงงานโตเกียว】

เริ่มกิจการโรงงานโตเกียว(ผลิตถึงปี1995)

1962
Received the Minister of International Trade and Industry Award

【รางวัลจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม】

รางวัลโรงงานที่มีมาตรฐานและการดำเนินงานยอดเยี่ยมจาก กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม

1963
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น คุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล 1965 มนุษย์คนแรกของโลกไปว่ายน้ำในอวกาศสำเร็จ (Soviet Union)
เนื่องด้วยเทคนิคและการค้นคว้าและการขายที่ยอดเยี่ยมทำให้ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทที่มีอนาคตก้าวไกลจากศูนย์วิจัยกลุ่มบริษัทSME 1970
มีการนำเทคนิคของทางอเมริกา NORTON เข้ามาและร่ามหุ้นก่อตั้งเป็นบริษัท คุเระนอร์ตัน(Kure-Norton Co., Ltd)
ได้รับหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับหินเจียรจากคุเระนอร์ตั้นจนถึงปี 2008
1972
Offset grinding wheels with zirconia abrasive grains

【หินออฟเซ็ต เซอร์โคเนีย】

เริ่มผลิตหินออฟเซ็ตเซอร์โคเนียและหิน flexible depressed center wheels.

1978

เริ่มผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆเช่น ถุงมือ แว่นฝุ่น หมวกกันน็อค เป็นต้น
เริ่มผลิตและจำหน่ายสินค้าขัดแบบแผ่น non-woven abrasives

Safety and health protective gear

【อุปกรณ์ป้องกัน】

Nonwoven abrasive fiber products

【สินค้าขัดแบบแผ่น non-woven abrasives】

1981 เริ่ม First Space Shuttle Colombia
เริ่มผลิตหิน CBN Vitrified 1982
Diamond and CBN wheels

【Diamond/CBN Wheel】

เริ่มจำหน่ายล้อเจียร CBN/Diamond

1984
Tokyo Head Office building

【ตึกสำนักงานใหญ่โตเกียว】

ตึกสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวสร้างเสร็จ

1985 ข้อตกลงพลาซา
SG Wheel

【หินเจียร SG】

เริ่มผลิตและจำหน่ายหินเจียรที่ทำขึ้นจากเม็ดหินเซรามิก “หินเจียร SG”ในประเทศ

Chiba Plant

【โรงงานจิบะ】

โรงงานจิบะที่ผลิตล้อเจียร Diamond/CBN ได้รับมาตรฐาน ISO14001

1990
โรงงานคาซาฮายะ(ในจังหวัดฮิโรชิม่าตะวันออก)เริ่มผลิตสินเค้าเคลือบเม็ดหินขัด(จนถึงปี 2000)
เริ่มผลิตและจำหน่ายสินค้าเคลือบเม็ดเห็นขัด
1991 เริ่มเกิดสงครามอ่าว(Gulf War)
เริ่มผลิตสินค้าสำหรับที่อยู่อาศัย(ขอบประตูพลาสติก) 1995 ก่อตั้งองค์การการค้าโลก(WTO)

โรงงานผลิตหินเจียรที่คุเระและเมืองคุเระได้รับมาตรฐานISO9002

Eniwa Plant

【โรงงานเอนิวะ】

โรงงานเอนิวะเริ่มผลิตสินค้าสำหรับที่อยู่อาศัย(ขอบประตูพลาสติก)

1998
เปิดศูนย์วิจัย(Grinding Technology Center) 1999
โรงงานผลิตหินเจียรคุเระ และโรงงานผลิตล้อเจียรDiamond/CBN จิบะ ได้รับมาตรฐานISO9001・2000 2002 ยุโรปเริ่มใช้สกุลเงินยูโร
ก่อตั้งคุเระไกรน์ดิ้งวีลไต้หวัน บริษัทสาขาผลิตด้าน IT ที่ได้หวัน
โรงงานผลิตหินเจียรคุเระได้รับมาตรฐานISO14001
2003
โรงงานผลิตล้อเจียรDiamond/CBN จิบะ ได้รับมาตรฐานISO14001 2005
Montage

【Montage】

เปิดตัวสินค้าขอบประตูพลาสติกแบรนด์ Montage

2006
รวมบริษัท Kure-Norton Co., Ltd. ที่ผลิตหินเจียรเข้าเป็น KGW แผนกหินเจียร
คุเระไกรน์ดิ้งวีลไต้หวันได้รับมาตรฐานISO14001
2008 สถาบันการเงิน Lehman Brothers ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของอเมริกาได้ปิดตัวลง(Lehman Shock)
Kazahaya Distribution Center

【Kazahaya Distribution Center】

เปิด”คาซาฮายะเซ็นเตอร์” เพื่อเป็นศูนย์รวมคลังเก็บสต๊อคและการส่งออกในพื้นที่ของโรงงานคาซาฮายะ

2009 มีการระบาดของไวรัสH1N1ทั่วโลก
รวมบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่ Higashi – Nihon Kure Grinding Wheel Co.,Ltd., Chubu Kure Grinding Wheel Co.,Ltd., Seibu Kure Grinding Wheel Co.,Ltd., Nishi – Nihon Kure Grinding Wheel Co.,Ltd. เข้าด้วยกัน
เริ่มสร้างบริษัทสาขาย่อยที่ไทยคือ KURE GRINDING WHEEL(THAILAND)Co.,Ltd.(ไทยคุเระโทอิชิ)
2012
เริ่มสร้างบริษัทสาขาย่อยที่จีนคือ Kure Grinding Wheel (shanghai) Co., Ltd. 2013
เริ่มสร้างบริษัทสาขาย่อยที่อเมริกาคือ KURE GRINDING WHEEL(AMERICA),INC. 2015
เริ่มสร้างบริษัทสาขาย่อยที่เยอรมัน Kure Grinding Wheel(Deutschland)GmbH
KURE GRINDING WHEEL(THAILAND)Co.,Ltd.ได้รับมาตรฐานISO9001
2017
เริ่มเปิด KURE GRINDING WHEEL’s online showroom 2018
ปิดสาขาที่เกาหลี KURE GRINDING WHEEL (KOREA) Co., Ltd.,
ครบรอบ 100 ปี คุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล
ปิดสาขาที่จีน Kure Grinding Wheel (shanghai) Co., Ltd.
2019
2020