ระบบการจัดการคุณภาพสินค้า

บริษัท คุเระ ไกรน์ดิ้ง วีลมีความใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้บริการและสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการและพึงพอใจ

【นโนบายคุณภาพสินค้า】

ปรับปรุงคุณภาพของระบบการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง

และใส่ใจดูแลในเรื่องการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ

- เพื่อความมั่นใจของลูกค้าในคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด -

KURE GRINDING WHEEL

เพื่อการเสนอสินค้าที่มีความปลอดภัยและไว้วางใจได้

เพื่อให้ได้สินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพและความปลอดภัย คุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล ได้มีการจัดการโครงสร้างระบบการจัดการคุณภาพสินค้าที่ตรงตามมาตรฐาน ISO9001

ดังนั้นเพื่อมุ่งมั่นในการส่งสินค้าที่มีความปลอดภัย ไว้วางใจได้ และมีคุณภาพสูงให้กับลูกค้า เราไม่เพียงแต่มีบริการสินค้าโดยตรงเท่านั้นแต่ยังมีโครงสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ซึ่งมีการตรวจวัดดูแลปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพของระบบนี้อย่างต่อเนื่อง