ล้อหินเจียรโรลเลอร์

  • Vitrified
  • Resin

คุณสมบัติ

▪ หินเจียรชนิดVitrified
เป็นหินเจียรที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในการเจียรโรลเลอร์
เนื่องจากใช้กาวบอนดิ้งที่มีความยืดหยุ่นต่ำจึงทำให้ลดปัญหารอยขีดข่วนและทำให้มีแรงการเจียรได้ตามค่าที่กำหนดไว้ อีกทั้งช่วยเพิ่มความแม่นยำด้วย
 
▪ หินเจียรชนิดResin
เป็นหินเจียรที่ใช้งานง่ายมาก มีความสมดุลของอัตราการเจียรและประสิทธิภาพการเจียรที่ดีเยี่ยม
การยึดเหนี่ยวของกาวบอนดิ้งและเม็ดหินดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพที่คงที่
จากการทำงานของบอนดิ้งที่เต็มไปด้วยความยืดหยุ่นจึงทำให้ช่วยพัฒนาด้านการสั่นสะเทือนได้ดีและสามารถรองรับเงื่อนไขการเจียรต่างๆได้หลากหลายมากขึ้น

ロール研削砥石