ล้อหินเจียรป้อนคีบ(Creep feed)

  • Vitrified

ใช้

▪ เจียรงานใบมีด เช่นประเภทกังหันก๊าซ (Gas Turbine) เป็นต้น

クリープフィード研削砥石

คุณสมบัติ

■ เนื่องจากมีโครงสร้างรูพรุนมาก ทำให้น้ำมันเจียรเข้าไปได้เยอะ จึงมีความแม่นยำในการเจียรที่ดีเลิศและความร้อนที่เกิดจากการเจียรก็มีน้อย
■ สามารถควบคุมการเจียรได้อย่างแม่นยำเนื่องจากสามารถปรับช่องว่างและความหนาแน่นของหินเจียรได้ จึงทำให้หินเจียรมีการเปลี่ยนแปลงน้อยและการเจียรก็มีความเสถียร