ล้อหินPF2 พื้นผิวที่ขรุขระ・เน้นความเงา

 • Resin

ใช้

・การเจียรตกแต่งแบริ่งลูกปืน
・การเจียรขัดขั้นสุดท้ายของโช้คอัพ
・การเจียรขัดขั้นสุดท้ายของสลักลูกสูบ
・การเจียรขัดขั้นสุดท้ายของของวาล์ว
・การเจียรขัดขั้นสุดท้ายของเพลาเครื่องOA

面粗度・光沢重視 BFT3砥石

คุณสมบัติ

■มีความยืดหยุ่นที่หลากหลายตามความต้องการ
 สามารถเลือกใช้งานตามความต้องการและตามการใช้งาน ตั้งแต่อัตราความยืดหยุ่นสูงที่คำนึงถึงความแม่นยำและคมตัดเป็นหลักไปจนถึงชนิดอัตราความยืดหยุ่นต่ำที่เหมาะสำหรับงานเจียรผิวหยาบ
■การเจียรหยาบและเจียรตกแต่งผิวในครั้งเดียวโดยมีโครงสร้างที่ผสมผสาน
 เป็นหินเจียรมีความหนาและมีโครงสร้างหลายสเปค จึงสามารถขัดและเจียรตกแต่งผิวได้ในครั้งเดียวโดยใช้การเจียรไร้ศูนย์แบบป้อนผ่าน

 

 

ตัวอย่าง

■เงื่อนไขการเจียร
 ・ประเภทการเจียร : เจียรกลมแบบเคลื่อนที่แบบเปียก
 ・สเปคหินเจียร: 405x25x152.4 WA 500 Q 2 PF2
     405x25x152.4 WA 1200 E 9 PF2
 ・ชนิดวัตถุดิบชิ้นงาน:S45C (เหล็กไม่ชุบแข็ง)
 ・ความเร็วรอบหินเจียร: 33m/s
 ・ความเร็วรอบชิ้นงาน: 0.33m/s
 ・ความเร็วในการเคลื่อนที่: 0.02m/s
 ・ปริมาณค่ากินงาน: φ 10 μ m/Pass
 ・น้ำมันเจียร: KURECUT NS201(2%)

■ผลการทดสอบ