ล้อหินPF3 พื้นผิวที่ขรุขระ・เน้นความเงา

  • Resin


ใช้

・เจียรผิวหน้ากระจกประเภทวัสดุเปราะบาง

面粗度・光沢重視 PF3砥石

คุณสมบัติ

■เจียรวัสดุเปราะบางได้อย่างมีประสิทธภาพโดยปราศจากความเสียหาย
ด้วยการยึดเหนี่ยวเม็ดหินที่แข็งแรงและประสิทธิภาพของความยืดหยุ่นพิเศษทำให้หินสัมผัสชิ้นงานได้อย่างนุ่มนวลแต่ได้ค่ากินงานที่เสถียรตามค่าที่ต้องการ
 เหมาะสำหรับการเจียรชิ้นงานที่เปราะบางและเกิดการแตกหรือบิ่นง่ายให้ได้ประสิทธิภาพสูง

■มีความยืดหยุ่นทำให้มีตัวเลือกที่หลากหลายตามความต้องการ
สามารถเลือกการใช้งานตามความต้องการได้อย่างกว้างขวางตั้งแต่ชนิดอัตราความยืดหยุ่นสูงที่คำนึงถึงความแม่นยำและคมตัดเป็นหลักไปจนถึงชนิดอัตราความยืดหยุ่นต่ำที่เหมาะสำหรับงานเจียรผิวหยาบ

 

ตัวอย่าง

■เงื่อนไขการเจียร
  ・ประเภทการเจียร : Plunge Grindingแบบการเจียรราบแบบเปียก
  ・สเปคหินเจียร : 205 × 15 × 50.8 GC 220 K 6 PF3
  ・ชนิดวัตถุดิบชิ้นงาน: TFT glass
  ・ขั้นตอนก่อนหน้า : หินเจียรเพชรเมทัล (Metal diamond wheel)(#400)
  ・ความเร็วรอบหิน: 33m/s
  ・ ความเร็วฐานป้อน: 5m/s
  ・ปริมาณการกินงาน : 2? /pass
  ・น้ำหล่อเย็น: น้ำเปล่า
 

■ผลการทดสอบ