ล้อหินเจียรไร้ศูนย์

  • Vitrified
  • Resin


ใช้

・เจียรแหวนใน/นอกแบริ่ง และ โรลเลอร์
・เจียรอะไหล่รถยนต์ต่างๆ

センタレス研削砥石

คุณสมบัติ

เนื่องจากมีส่วนผสมกาวบอนดิ้งที่สมดุลทั้งประสิทธิภาพการเจียรและความทนทานจึงทำให้ได้ค่าความกลม(Roundness)และความเป็นทรงกระบอก(Cylindricity)ที่ดีในการเจียรไร้ศูนย์แต่ละประเภท

 

ใช้

・เจียรลูกกลิ้ง แหวนนอกและแหวนในของแบริ่ง
・เจียรเหล็กเส้น
・เจียรสลักลูกสูบ
・เจียรวาล์ว

 

คุณสมบัติ

จากการใช้กาวบอนดิ้งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นต่ำ
สำหรับเจียรไร้ศูนย์ ทำให้ตอบโจทย์ของค่ากินงานที่กำหนดไว้ได้ดี
อีกทั้งยังรักษาความกลม(Roundness)และความเป็นทรงกระบอก(Cylindricity)ได้ดี แม้กับงานวัสดุที่มีความทนทานต่อการเสียรูปต่ำ