ล้อหินเจียรผิวด้านใน

  • Vitrified


ใช้

・เจียรรูในของแหวนนอกและแหวนในของแบริ่ง

内面研削砥石

คุณสมบัติ

■ ทั้งด้านประสิทธิภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อม
หากเทียบกับหินที่ผ่านการชุบซัลเฟอร์แล้ว หินเจียรตัวนี้จะเป็นหินเจียรที่มีส่วนผสมของเม็ดหิน「80AA」และกาวบอนดิ้งประสิทธิภาพสูง「V501」ซึ่งจะมีประสิทธิภาพที่เทียบเท่าหรือมากกว่า อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย