ล้อหินเจียรOffset

  • Resin


ใช้

●ลบครีบ, ลบแนวเชื่อมของเหล็กทุกชนิด เช่น เหล็กชนิดทั่วไป เหล็กหล่อ เหล็กสแตนเลส

オフセット砥石

คุณสมบัติ

■Super Zircon/Zircon:
 คือหินเจียรoffset ที่ใช้เม็ดหินเซอร์คอนที่มีประสิทธิภาพการเจียรสูงและอายุการใช้งานยาว
■Zircon Ace:
 คือหินเจียรoffset ที่มีคุณภาพสูง ใช้เม็ดหินเซอร์คอนที่มีประสิทธิภาพการเจียรที่ดีเยี่ยมและมีจุดเด่นที่คบตัดที่เฉียบคม

 

 

 

ใช้

●ลบครีบ, ลบคลีบแนวเชื่อมของเหล็กทุกชนิด เช่น เหล็กชนิดทั่วไป เหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กสแตนเลส

 

คุณสมบัติ

■A/WA:
 หินเจียรOffsetชนิดมาตรฐานที่มีลักษณะเด่นในด้านงานเจียรทั่วไป เช่น เหล็กก่อนชุบแข็ง
ซึ่งถูกดัดแปลงเพื่อให้ตัดได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น
■สำหรับสแตนเลส:
 หินเจียรOffsetมีออกแบบในเรื่องของความคมที่ใช้ในการตัด ซึ่งใช้เม็ดหินที่มีคุณสมบัติด้านความคม