ล้อหินเจียรที่มีความยืดหยุ่น(Flexible Wheel)

  • Resin


ใช้

●ขัดในขั้นตอนตกแต่งผิว, ลบแนวเชื่อม, ลบครีบตรงส่วนที่มีการเชื่อม เช่น เหล็กชนิดทั่วไป เหล็กสแตนเลส

フレキシブル砥石

คุณสมบัติ

■Gold:
มีลักษณะเด่นคือ มีประสิทธิภาพสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีความคมเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นมาตรฐานทั่วไป ซึ่งมีการใช้SGของเม็ดหินเซรามิคที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมหนักซึ่งมีความใกล้เคียงกับหินOffset Wheel

■Silver:
มีลักษณะเด่นคือ มีประสิทธิภาพสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีความคมเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นมาตรฐานทั่วไป ซึ่งมีการใช้SGของเม็ดหินเซรามิคที่มีประสิทธิภาพสูง

■TENTOMUSHI:
คือหินเจียรFlexibleชนิดมาตรฐาน ซึ่งมีลักษณะเด่นในด้านการตัดและมีความยืดหยุ่นที่เหมาะสม

■Soft:
คือหินเจียรFlexibleที่มีความพอเหมาะที่สุดในการเจียรแบบราบ ซึ่งมีความเหมาะกับเหล็กที่มีความยืดหยุ่นสูง แม้แต่ตอนที่นำไปเจียรกับแผ่นบางๆก็ทำให้เกิดการไหม้ได้ยาก เนื่องจากใช้เม็ดหินที่มีประสิทธิภาพสูง

 

 

 

ใช้・คุณสมบัติ

【การใช้งาน】
●ขัดในขั้นตอนตกแต่งผิว, ลบแนวเชื่อม, ลบครีบตรงส่วนที่มีการเชื่อม เช่น เหล็กชนิดทั่วไป เหล็กสแตนเลส

【ลักษณะพิเศษ】
■Z36:
  ให้ความรู้สึกที่ดีเมื่อมีการใช้งานต่อเนื่อง และมีความโดดเด่นเรื่องความคม โดยมีฉายาว่า “โครงสร้างเรียว” และ “ร่องกว้างลึก”
 เป็นหินเจียรที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงหินเจียรOffsetในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

■Super: 
มีความโดดเด่นเรื่องการสัมผัสที่อ่อนนุ่มในตอนที่ใช้งาน และมีความคมอย่างต่อเนื่อง
  มีคุณสมบัติในการเจียรเหล็กชนิดต่างๆ เช่น เหล็กทั่วไปจนถึงแสตนเลส
 

 

 

ใช้・คุณสมบัติ

【การใช้งาน】
●ขัดในขั้นตอนตกแต่งผิว, ลบแนวเชื่อม, ลบครีบตรงส่วนที่มีการเชื่อม เช่น เหล็กชนิดทั่วไป เหล็กสแตนเลส

【ลักษณะพิเศษ】

■ล้อหินเจียรยืดหยุ่นที่มีความโดดเด่นด้านประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมี8รู
 โดดเด่นเรื่องต้นทุนต่ำ, และเพิ่มความสามารถในการผลิต
  1. มองเห็นจุดที่เจียร
  2. โดดเด่นด้านระบายความร้อน เนื่องจากมีประสิทธิภาพระบายอากาศที่ดี
  3. สามารถทำงานได้ดีขึ้นเนื่องจากมีความคมกริบ
■Tsuyoshiเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเรื่องความทนทาน เมื่อเปรียบเทียบกับ”Perforated Tentomushi”ที่มี8รู