ล้อสำหรับเจียรเพลาลูกเบี้ยว · เพลาข้อเหวี่ยง

  • Vitrified


ใช้

・ใช้ในการเจียรโปรไฟล์เพลาลูกเบี้ยวของFCD/ FC/การเผา/เหล็ก
・เจียรเพลาข้อเหวี่ยง
・(สามารถรองรับการเจียรความเร็วสูงได้)

カム・クランク研削用ホイール

คุณสมบัติ

VC12
มาตรการเรื่องความเสียหายจากความร้อน เนื่องจากมีความต้านการเจียรต่ำ
 
ล้อVC12 คือ
・ล้อที่ช่วยพัฒนาให้มีความคมมากขึ้น จากการออกแบบที่พิเศษและมีโครงสร้างที่เท่ากัน
・ เม็ดหินมีแรงยึดเกาะสูง และเป็นเลิศเรื่องเสถียรภาพในการเจียร
・ ความแข็งของวัสดุลดลง, ความต้านการเจียรต่ำเหมาะสำหรับวัสดุกลึงที่ไวต่อผลกระทบด้านความร้อนมากที่สุด เช่น การเผาไหม้ของการเจียร เป็นต้น