ล้อสำหรับเจียรกลม

  • Vitrified
  • Resin


ใช้

・เพลา, ชิ้นส่วนรถยนต์, แบริ่ง, โลหะรีดเย็นแบบม้วน
・เหล็กเครื่องมือ, โลหะผสมสำหรับโครงสร้าง, เหล็กแบริ่ง, เหล็กหล่อ ฯลฯ

円筒研削用ホイール

คุณสมบัติ

Vitrified CBN Wheel
■ VC5P
ล้อที่มีหลายรูซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคมเป็นพิเศษ เช่น การป้องกันการอุดตัน, รอยไหม้ที่เกิดจากการเจียร เป็นต้น

■ VCK30
ล้อหินเจียรมีข้อดีของล้อหลายรูและล้อโครงสร้างแบบทั่วไป

■ VC16
ล้อที่มีโครงสร้างทั่วไปเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความทนทานและระยะการตกแต่งหินเจียรเป็นพิเศษ