ล้อสำหรับเจียรราบ

  • Vitrified
  • Resin


ใช้

・แม่พิมพ์, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, JIG ฯลฯ
・เหล็กเครื่องมือ, โลหะผสมเหล็กโครงสร้าง, เหล็กแบริ่ง, เหล็กหล่อ ฯลฯ

平面研削用ホイール

คุณสมบัติ

Vitrified CBN Wheel
■ สามารถตกแต่งหินเจียรและเปิดหน้าหินเจียรได้
■ มีความแข็งแรงสูง และมีความละเอียดมาก
■ เม็ดหินมีแรงยึดเกาะสูง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

VC5P
ล้อที่มีหลายรูซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคมเป็นพิเศษ เช่น การป้องกันการอุดตันและรอยไหม้ที่เกิดจากการเจียร เป็นต้น

VCK30
ล้อหินเจียรมีข้อดีของทั้งล้อหลายรูและล้อโครงสร้างแบบทั่วไป

VC16
ล้อที่มีโครงสร้างทั่วไปเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความทนทานและระยะการตกแต่งหินเจียรเป็นพิเศษ