ล้อสำหรับเจียรราบแผ่นคู่

 • Resin


ใช้

・ชิ้นส่วนรถยนต์
・ชิ้นส่วนไฮดรอลิค
・ชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์
・ชิ้นส่วนอื่นๆที่มีการเจียรสองด้าน

両頭平面研削用ホイール

คุณสมบัติ

■ เนื่องจากมีพื้นผิวงานที่กว้างจึงทำให้การสึกหรอของการเจียรเท่ากัน ซึ่งแน่นอนว่าทำให้มีการผลิตที่มีความแม่นยำและมีคุณภาพสูง
ลูกค้าสามารถนำเสนอรูปแบบของล้อหินเจียรที่ไม่ซ้ำใครได้ เช่น รูปแบบของร่องที่ไม่ซ้ำกันหรือหลายชั้น โดยปรับให้ตรงกับเงื่อนการใช้งานของลูกค้า
 
■เนื่องจากทางลูกค้าพบปัญหา “ไม่ค่อยคม”, “การกำจัดเศษจากการเจียรไม่ค่อยดี” จึงเป็นผลทำให้เกิดความมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชั้นCBNและขั้นตอนทำร่องตรงเส้นรอบวง+แบบเป็นแฉกแนวรัศมีตามรูปภาพ ซึ่งทำให้สามารถขยายระยะการแต่งหินเจียรได้อย่างก้าวกระโดด เนื่องจากมีการเพิ่มความคมให้มากขึ้นและแรงการเจียรก็ถูกกดให้ต่ำลง

ตัวอย่าง

■ เงื่อนไขการเจียร
 ・รูปแบบการเจียร: การเจียรราบแผ่นคู่
 ・แบบล้อ: φ 585 × 195W × 2X CBN #120 – เรซิน
 ・ชื่อชิ้นงาน:Valve Adjusting Shim
 ・วัสดุของชิ้นงาน: SCM415
 ・ขนาดของชิ้นงาน : φ 27 -φ 40 × 3T

■ ผล
 ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และอายุการใช้งานของล้อ ซึ่งความหยาบของผิวชิ้นงานไม่เกิน1.6um Rz ความเรียบไม่เกิน5umได้ตามค่ามาตรฐาน

■ เงื่อนไขการเจียร
 ・รูปแบบการเจียร : การเจียรราบแผ่นคู่
 ・แบบล้อ : φ 305 × 115W × 4X CBN#200 – เรซิน
 ・ชื่อชิ้นงาน : General vane
 ・วัสดุของชิ้นงาน : SKH-51(HRc62)
 ・ขนาดของชิ้นงาน : φ 20 -30

■ ผล
อายุการใช้งานของล้อและผลลัพธ์ดีขึ้น ซึ่งความหยาบของผิวชิ้นงานไม่เกิน1.5um Rz ความเรียบไม่เกิน3umได้ตามค่ามารตฐาน

■ เงื่อนไขการเจียร
 ・รูปแบบการเจียร : การเจียรราบแผ่นคู่
 ・แบบล้อ : φ 305 × 50W × 3X CBN#120/325 – เรซิน
 ・ชื่อชิ้นงาน : cylinder
 ・วัสดุของชิ้นงาน : FC-25

■ผล
 ระยะการแต่งหินเจียรดีขึ้น และยืดอายุของล้อได้มากขึ้น