ล้อสำหรับเจียรไร้ศูนย์

  • Vitrified
  • Resin


ใช้

・ชิ้นส่วนแบริ่ง(เม็ดเข็ม, โรลเลอร์, แหวนนอก)
・ชิ้นส่วนเครื่องยนต์(หัวฉีด)
・ชิ้นส่วนเครื่องจักร(สลัก, แกนของมอเตอร์)
・เครื่องมือเจียร(ดอกสว่าน)
・สลัก, เข็ม
・ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
・เหล็กเครื่องมือ, โลหะผสมสำหรับโครงสร้าง, เหล็กแบริ่ง, เหล็กหล่อ ฯลฯ

センタレス研削用ホイール

คุณสมบัติ

ล้อVitrified CBN
■ เม็ดหินมีแรงยึดเกาะที่สูงและความคมที่เสถียรแม้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ระยะการแต่งหินเจียรยาวขึ้น สามารถลดต้นทุนได้
■ ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์segmentและผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเดี่ยวที่ผลิตจากเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการผลิตล้อหินเจียรที่ยาวนาน
■ ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเดี่ยว จะเหมาะสมที่สุดกับงานเจียรไร้ศูนย์ที่เน้นความแม่นยำของชิ้นงาน
 
ล้อหินเจียรเรซิน CBN
■ เนื่องจากมีการเหลาคมด้วยตัวเอง จึงมีความคมที่เสถียรและใช้งานได้ง่าย