ล้อสำหรับเจียรโรลเลอร์

  • Resin


ใช้

งานเจียรRoll เช่น semi-HSS, SKD, SKH
・Sendzimir mill roll
・Rollอื่นๆ

ロール研削用ホイール

คุณสมบัติ

■ เป็นตัวแปรของเม็ดหินและตัวประสาน ซึ่งขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คุณพอใจกับชุดที่ดีที่สุด สำหรับปัญหารอยเล็บจิกที่เกิดจากการเจียรแบบโรลนั้น ขอแนะนำวัสดุหลักชนิดพิเศษประเภทกำจัดแรงสั่นสะเทือน