ล้อสำหรับเจียรฟอร์ม

  • Vitrified


ใช้

・เจียรมุม
・เจียร์ฟอร์ม

総形研削用ホイール

คุณสมบัติ

■ เม็ดหินมีแรงยึดเกาะที่สูงและความคมมีความเสถียรแม้ใช่ต่อเนื่อง Dressing Intervalได้ยาวขึ้นซึ่งสามารถลดต้นทุนได้
■ ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์segmentและผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหลักผลิตจากเทคโนโลยีที่นำมาใช้ผลิตล้อหินเจียรที่ยาวนาน