ล้อหินเจียรราบ

  • Vitrified
  • Resin


ใช้

・ชิ้นส่วนเครื่องจักร, แม่พิมพ์, JIG อุปกรณ์ เป็นต้น
・แข็งพิเศษ, เซรามิค, วัสดุคุณสมบัติแม่เหล็ก, คาร์ไบด์และการเจียรพร้อมของโลหะ

平面研削用ホイール

คุณสมบัติ

ล้อเจียรเพชรแบบ Vitrified Bond
■ แรงยึดเหนี่ยวเม็ดหินแข็งแรง มีอายุใช้งานยาวนาน
■ ความแข็งสูง มีความแม่นยำดี
 
ล้อเจียรเพชรแบบกาวเรซิน
■ ลับคมด้วยตนเองได้ ใช้งานง่าย
■ กาวเรซินมีทั้งแรงยึดเหนี่ยวเม็ดหินและคุณสมบัติทนการสึกกร่อนที่เหมาะสมจึงคมสามารถตัดได้ดี เหมาะกับงานขัดหยาบ
■ มีความยืดหยุ่นจึงเหมาะกับงานขัดแต่งขั้นสุดท้าย