ล้อ MKSL

  • Metal


ใช้

・งานกลึงหยาบวัสดุอ่อนนิ่มหรือวัสดุที่ร่องอุดตันได้ง่าย
・การเจียรโลหะอ่อน เช่น อลูมิเนียมอัลลอยด์ เป็นต้น
・การเจียรเรซินหรือพลาสติก
・การเจียรยาง
・การลบครีบในโลหะหล่อ เป็นต้น

MKSLホイール

คุณสมบัติ

■ ล้อหินเจียรที่ใช้เม็ดหินพิเศษ (พวกเพชรหรือCBN) รองบนฐานโลหะแล้วยึดด้วยกาวโลหะให้เป็นชิ้นเดียวกัน
■ สามารถทำให้ปริมาณที่หินเจียรยื่นออกมามีมากขึ้นเพราะกาวโลหะทำให้เม็ดหินสามารถคงความแข็งแรงไว้ได้
■ จากการทำให้ปริมาณหินเจียรที่ยื่นออกมามีมากขึ้น จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการเจียรวัสดุอ่อนนิ่มดีเยี่ยม
■ สามารถออกแบบความหนาแน่นของเม็ดหินได้อย่างอิสระตามเงื่อนไขการเจียรหรือตามวัสดุ