ล้อชุบอิเล็คโทรเพลท


ใช้

・งานขัดหยาบที่เน้นเรื่องคมตัด
・งานเจียรฟอร์มหรืองานตัด
・งานเจียรรูขนาดเล็ก
สำหรับวัสดุโลหะนอกกลุ่มเหล็กหรือวัสดุอโลหะ จะใช้ล้อเจียรเพชรแบบชุบอิเล็คโทรเพลท

電着ホイール

คุณสมบัติ

■ ล้อหินเจียรที่ใช้เม็ดหินพิเศษ (เพชรหรือCBN) รองบนฐานโลหะแล้วชุบให้เป็นชิ้นเดียวกัน
■ จากการทำให้ปริมาณหินเจียรที่ยื่นออกมามีมากขึ้น จึงทำให้มีประสิทธิภาพการเจียรที่เป็นเลิศในการขัดหยาบซึ่งเน้นเรื่องคมตัดเป็นหลัก
■ มีความหนาแน่นของเม็ดหินสูงจึงเสียรูปหรือสึกหรอได้ยาก ทำให้สามารถคงความแม่นยำในการเจียรได้เป็นเวลานาน
■สามารถผลิตล้อหินขนาดเล็กหรือล้อหินที่มีรูปร่างซับซ้อนได้