ล้อเพชรสำหรับเจียรผิวงานแผงวงจรสารกึ่งตัวนำ

  • Metal
  • Resin


ใช้

・ล้อหินเจียรเพชร มักใช้ในการขัดเจียรผิวหน้าของสารกึ่งตัวนำแบบสารประกอบหรือแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอน
・ล้อหินเจียรที่ใช้ตัวประสานโลหะ มักใช้ในการขัดหยาบเป็นหลัก
・ล้อหินเจียรที่ใช้ตัวประสานเรซิน มักใช้ในการขัดแต่งชิ้นงานเป็นหลัก
・รองรับการใช้กับเครื่องตัดมุมรุ่นใหม่ของทุกบริษัท, เครื่องลบเหลี่ยมลบมุมทั่วไป
 

半導体基板面取り研削用ダイヤモンドホイール

คุณสมบัติ

เราส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมเอาการประยุกต์เทคนิคต่างๆ เช่น การเพิ่มความเที่ยงตรงของรูปทรงล้อ, การทำเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดเพชรให้เท่ากัน รวมถึงการกระจายตัวของเม็ดเพชร เป็นต้นเพื่อให้รองรับความเที่ยงตรงของรูปร่างส่วนปลายของแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนหรือคุณภาพการเจียรที่เข้มงวดขึ้นทุกปีได้จึงได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้บอนดิ้งทุกชนิดและมีทุกรูปทรงที่รองรับเครื่องตัดมุมทุกแบบที่ใช้แต่งผิวแผ่นเวเฟอร์ให้เลือกได้ตามต้องการ
สำหรับชิ้นส่วนเพชรของล้อหินเจียรที่ใช้ตัวประสานเรซินหรือล้อหินเจียรที่มีรอยหยักที่ใช้ตัวประสานเรซินสำหรับเจียรแต่งชิ้นงานที่ใช้กับเครื่องตัดมุมทุกชนิด จะไม่ใช้โลหะที่อาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนที่แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนจึงสามารถใช้ได้อย่างไร้กังวล