ล้อเพชรสำหรับเจียรผิวงานFPD board

  • Metal
  • Resin


ใช้

・ล้อหินเจียรเพชรจะใช้ในการเจียรลบเหลี่ยมแผ่นแก้วทุกชนิดในตลาดFPD
・ ล้อหินเจียรที่ใช้ตัวประสานโลหะที่มีร่องอยู่ตรงผิวกระบอกของล้อ จะใช้ในการเจียรลบเหลี่ยม (เจียรหยาบ) เช่น แผ่นแก้วTFTหรือPDP (จอภาพพลาสมา)
・ล้อหินเจียรที่ใช้ตัวประสานเรซินจะใช้ในการเจียรแนวเอียงบริเวณแผ่นอิเล็กโทรดในบริษัทผู้ผลิตหน้าจอคริสตัล หรือใช้ในการเจียรลบเหลี่ยม(เจียรหยาบ)ในบริษัทผู้ผลิตแผ่นแก้ว

FPD基板用面取り研削用ダイヤモンドホイール

คุณสมบัติ

เป็นล้อเจียรผิวสำหรับคริสตัลที่เหมาะสำหรับการผลิตงานคุณภาพสูงซึ่งผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตระดับสูง
ได้มีการปรับการกระจายตัวของเม็ดหินในตัวประสานควบคู่กับการควบคุมเม็ดหินและเพิ่มประสิทธิภาพการเจียรที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้การเจียรงานมีคุณภาพสูงและมีรูปร่างที่ละเอียดซึ่งจำเป็นสำหรับงานเจียรแผ่นแก้ว
เป็นล้อเจียรที่รองรับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลายและมีตัวเลือกชนิดบอนดิ้งมากมายครบถ้วน และรองรับการป้อนแบบความเร็วสูง อีกทั้งเป็นการยกระดับความสามารถการผลิตให้เต็มที่