ล้อหินเจียร PCD/PCBN

  • Vitrified


ใช้

・ การเจียรเครื่องมือที่เผาผนึกCBN, ตัวเผาผนึกเพชร

PCD/PCBN 研削用ホイール

คุณสมบัติ

■ ลดเศษของเครื่องมือเจียรให้เหลือน้อยที่สุด
■ เหมาะสำหรับการเจียรซ้ำพร้อมกับแต่งผิวอย่างต่อเนื่อง