ล้อสำหรับเจียรวัสดุผสม

  • Vitrified


ใช้

・การเจียรวัสดุคาร์ไบด์กับเหล็กกล้าพร้อมกัน
・การเจียรเซรามิคกับเหล็กกล้าพร้อมกัน
    การเจียรมีความละเอียดสูง (ป้องกันปัญหาระดับไม่เท่ากัน), เพิ่มอัตราความสามารถในการผลิต,
  เพิ่มระยะแต่งหินได้

複合材料研削用ホイール

คุณสมบัติ

■การยกระดับความสามารถในการผลิต
  เนื่องจากแรงต้านทานการเจียรต่ำและเสถียร ทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเพิ่มระยะตกแต่งหน้าหินได้ด้วย

■ยกระดับคุณภาพผิวหน้าการเจียรให้สูงขึ้น
  ความคมในการตัดที่ต่อเนื่อง ทำให้มีความละเอียดในการเจียรที่ดี
  นอกจากนี้ แม้จะใช้กับวัสดุเชิงผสมก็สามารถป้องกันปัญหาระดับไม่เท่ากันที่รอยต่อได้

■เพิ่มความทนทาน
  สามารถเพิ่มความทนทานจากผลิตภัณฑ์รุ่นเดิมได้มากขึ้น ด้วยการเลือกระดับการผสมและระดับการผสานที่เหมาะสม