ล้อขัดใยสังเคราะห์

 • Industrial Abrasive Coated Materials


ใช้

【สำหรับลบรอย】
・ใช้ลบรอยกดหรือรอยตอกขนาดเล็ก เป็นต้น
 ชื่อสินค้า ล้อ SF
   ล้อ H-DB
   ล้อ EZ

【สำหรับลบครีบขนาดเล็ก】
・ การลบครีบขนาดเล็กตรงส่วนที่มีการปั๊มขึ้นรูป เป็นต้น
 ชื่อสินค้า ล้อ GD
    ล้อ DB
    ล้อ H-DB
    ล้อ EZ
 

不織布研磨材ホイール

คุณสมบัติ

ล้อหินเจียรวัสดุผ้าใยสังเคราะห์มีทั้งหมด 3 ชนิด

 1.ล้อแบบขด (Convolute Wheel) ใช้สำหรับการขัดลบรอยปั๊มขึ้นรูป, ลบครีบขนาดเล็กหรือการขัดแต่งชิ้นงานขั้นต้น
 2.ล้อหินเจียรทรายเรียงซ้อน (Flapwheel) ใช้ในการขัดเงาผิวงานที่ไม่ใช่โลหะ เช่น การขัดทั้งก่อนและหลังการชุบโลหะ, การขัดแต่งผิวงาน และการขัดพื้นผิวชิ้นงานพวกอโลหะ เช่น ทองแดงและทองเหลือง เป็นต้น
 3.แก๊งด์วีล (Ganged Wheel) ใช้ในการขัดแต่งพื้นผิวงานสำหรับอโลหะเช่น ทองแดงและทองเหลือง เป็นต้น