ล้อ VC

  • Abrasives for Printed Circuit Board


ใช้

●การขัดปรับระดับเรซินที่ก่อขึ้น
●การขัดลบรอยหมึกถมร่องแบบถาวร
●การขัดลบเรซินพรีเพร็ก (Prepreg)

VCホイール

คุณสมบัติ

ล้อหินเจียรVC เป็นวัสดุขัดผ้าใยสังเคราะห์รุ่นล้อหินเจียรแบบขด (Convolute) ที่มีกำลังการขัดดีเยี่ยม
มีสมรรถภาพการขัดปรับระดับในการขัดเรซินดีเยี่ยม