ล้อทรายมีแกน

  • Abrasives for Printed Circuit Board


ใช้

●การขัดก่อนทำSolder Mask(การเคลือบวัสดุเพื่อไม่ให้ตะกั่วบัดกรีติด)
●การขัดชิ้นงานที่มีพื้นผิวยืดหยุ่น
●การขัดทำความสะอาด

Pフラップホイール

คุณสมบัติ

ล้อทรายมีแกนเป็นโครงสร้างจานทรายที่อ่อนนุ่ม หน้าสัมผัสจึงอ่อนนุ่ม ลดการสร้างความเสียหายต่อพื้นผิวน้อยที่สุด