หินเจียรแบบมีแกน


การนำไปใช้

●เหล็กชุบแข็ง, เหล็กกล้าเครื่องมือ, การเจียรเหล็กลักษณะพิเศษแบบหยาบ, การตกแต่งผิวแบบหยาบปานกลาง, การเจียรผิวด้านใน

จุดเด่นพิเศษ

■มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่การเจียรแบบหยาบจนถึงการตกแต่งผิวแบบหยาบปานกลาง เช่น การเจียรด้วยมือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้การเจียรผิวด้านในมีประสิทธิภาพมากขึ้น