E-P Bar


การนำไปใช้

■ล้อมีเพลาอิเล็กโทรด DIA / CBN เหมาะที่สุดกับงานเจียรที่ต้องใช้ความแม่นยำในการเจียรผิวด้านในต่างๆ สามารถใช้ได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก

E-Pバー

จุดเด่นพิเศษ

■DIA / CBN electrodeposited shaft wheelเหมาะที่สุดกับงานเจียรที่ต้องใช้ความแม่นยำในการเจียรผิวด้านใน  สามารถใช้ได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก