ล้อสำหรับเจียรเครื่องมือช่าง


การนำไปใช้

◆DIA : เครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์
◆CBN(AZTEC): เหล็กเครื่องมือทั่วไป

工具研削用ホイール

จุดเด่นพิเศษ

● ใช้วัสดุคอร์ที่มีคุณสมบัติการแต่งหน้าหินด้วยตนเอง กับบอนดิ้งที่ช่วยลดการเกิดความร้อนตอนที่เจียรแบบแห้ง ซึ่งถือว่าเป็นหินเจียรที่ได้มีการเพิ่มคุณสมบัติและถือว่าคุณภาพดีที่สุด