Electroplated Block Dresser / Electroplated Arbor


การนำไปใช้

●ตกแต่งหิวหน้าหินเจียรของDIA / CBN wheels (centering)

電着ブロック/電着アーバー

จุดเด่นพิเศษ

■block: ตัวแต่งหินสำหรับผิวเรียบที่สามารถติดกับโต๊ะแม่เหล็กได้ง่าย
■Arbor: ตัวแต่งหินสำหรับทรงกระบอกที่สามารถติดได้ง่าย จากการสนับสนุนของศูนย์กลางทั้งสองด้าน