หน้ากากป้องกันฝุ่นแบบใช้ครั้งเดียว ซีรี่ย์6000


การนำไปใช้

≪การนำมาใช้ในการทดสอบระดับชาติ≫≫
 DS1 : เหมาะอย่างยิ่งกับงานที่มีลักษณะเป็นฝุ่น
 DS2 : เหมาะกับสถานที่ที่มีการปล่อยฟูมโลหะ (รวมถึงฟูมในการเชื่อมด้วย)

使い捨て式防じんマスク 6000シリーズ

จุดเด่นพิเศษ

■ เหมาะสำหรับงานที่มีฝุ่น เช่น งานเจียร, งานขัด, งานหล่อ, งานเชื่อม, งานก่อสร้าง
สามารถใช้งานได้ดี แม้ว่าจะใช้ร่วมกันกับแว่น เกิดฝ้าที่กระจกน้อยเมื่อมีการหายใจ