ถุงมือ


การนำไปใช้

●Nitrile latex:เนื่องจากมีความทนต่อน้ำมันสูง จึงสามารถนำมาใช้งานกับพวกน้ำมัน, น้ำมันเบนซิล, น้ำมันก๊าซ, กรดอ่อน, ด่าง เป็นต้นได้
 
●ประเภทต่างๆของVinilex:เนื่องจากมีคุณสมบัติต้านทานน้ำมันสูง จึงเหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับพวกน้ำมัน, น้ำมันเบนซิล, น้ำมันก๊าซ

・ Vinilex 10・・・สำหรับงานหนัก
・ Vinilex 50・・・สำหรับงานที่ไม่หนักมาก กลางๆ
・ Vinilex 60・・・สำหรับงานตรวจสอบคุณภาพ
・ Vinilex 80・・・สำหรับงานเบาๆ

手袋

จุดเด่นพิเศษ

■Nitrile latex:เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานUSDA/FDA
 เป็นผลิตถัณฑ์ที่ผ่านกฎหมายว่าด้วยสุขอนามัยด้านอาหาร ที่มีความทนทานสูงและมีความแข็งแรงทนทานต่อการเสื่อมสภาพ, ความต้านทานแรงดันทะลุ, ทนต่อแรงฉีกขาด

■Vinilex 10:ถุงมือที่มีการชุบไวนิลเคลือบแข็ง
กันลื่น

■ Vinilex 50:ถุงมือที่มีการชุบไวนิลเคลือบอ่อน
 กันลื่น

■Vinilex 60:ถุงมือพลาสติกที่ทนต่อน้ำมัน
 เป็นถุงมือที่ใช้งานง่าย บางและพอดีมือ
 กันลื่น

■Vinilex 80:ถุงมือพลาสติกที่ทนต่อน้ำมัน
 กันลื่น