ล้อหินเจียรเพลาลูกเบี้ยว · เพลาข้อเหวี่ยง

  • Vitrified

ใช้

* ใช้ในการเจียรเพลาลูกเบี้ยว (Camshaft)
* ใช้ในการเจียรเพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft)

カム・クランク研削砥石

คุณสมบัติ

▪ เป็นหินvitrified ที่มีค่าความแม่นยำ(Accuracy)สูงและประสิทธิภาพสูงเหมาะในการเจียรเพลาลูกเบี้ยว(Camshaft) และเพลาข้อเหวี่ยง(Crankshaft)
▪ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและคุณภาพที่มั่นคงและจากความรู้ที่สะสมมา ทำให้ได้หินเจียรที่มีคุณภาพสูง และประสิทธภาพในการเจียรยอดเยี่ยมอีกทั้งเป็นสินค้าราคาถูกอีกด้วย