ล้อหินเจียรเกียร์รถยนต์ แบบฟันเฟือง

  • Vitrified

ใช้

▪ ใช้ในการเจียรเกียร์ได้หลายประเภท (สามารถรองรับการเจียรที่ใช้ความเร็วสูง(Special speed gringding) ได้

歯車研削砥石 歯研

คุณสมบัติ

▪ เป็นหินที่มีค่าความแม่นยำ(Accuracy)สูงและค่ากินงานสูงเหมาะในการเจียรเกียร์
▪ มีหินสำหรับการเจียรเกียร์หลากหลายชนิด หากใช้ในการเจียร์ที่ต้องการค่าความแม่นยำและการกินงานที่สูงเป็นพิเศษนั้นหินSGจะเหมาะที่สุด