ล้อหินเจียรเหล็กกลม

  • Vitrified
  • Resin

คุณสมบัติ

▪ หิน Vitrified
หิน Vitrified เป็นหินที่มีส่วนผสมของกาวที่ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนาน
▪ หิน Resin
เป็นหินที่สามารถรักษาค่าความกลม(sphericity) และความเรียบผิวได้ดีเยี่ยม

鋼球研削砥石