วัสดุก่อสร้าง(ขอบหน้าต่างเรซิ่น)

ขอแนะนำความคิดของบริษัทคุเระ โทอิชิผ่านขอบหน้าต่างเรซิ่นแบบ「Montage」

  • Attention to heat insulation
  • Obsession with design
  • Commitment to crime prevention
  • Commitment to flexibility

ขอแนะนำตัวอย่างขอบหน้าต่างเรซิ่นแบบ「Montage」

外観内観

カラー窓特注窓

ขอแนะนำขอบหน้าต่างเรซิ่นแบบ「Montage」

Montage

”Montage

Montage Renovation window

ขอแนะนำกระบวนการผลิตขอบหน้าต่างเรซิ่นแบบ「Montage」

イメージ

What’s new

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

Montage Geometric Window