ใส่ใจในการป้องกันความร้อน

◇การใช้ชีวิตที่ความสะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการป้องกันความร้อน◇

「Montage」เป็นหน้าต่างที่คุณสมบัติป้องกันความร้อนได้ดีจากการประกอบกระจกหลายชั้นเข้ากับกรอบหน้าต่างPVCที่มีอัตราการแผ่ความร้อนต่ำกว่า1/1000ของอะลูมิเนียม
ในหน้าร้อนจะรู้สึกเย็น ในหน้าหนาวจะรู้สึกอุ่นด้วยคุณสมบัติป้องกันความร้อนที่ดีกว่าขอบหน้าต่างอะลูมิเนียมถึง 4 เท่า นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าไฟจากการใช้เครื่องปรับอากาศได้มาก
ลดการเกิดไอน้ำในช่วงหน้าหนาวอันเป็นสาเหตุของการการเกิดเชื้อราและเห็บไรต่างๆ เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ดี

ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศ

image

เพิ่มแระสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศจากคุณสมบัติในการ้ปงกันความร้อนสูง เมื่อเทียบกับขอบหน้าต่างอะลูมิเนียม(กระจกแผ่นเดี่ยว)แล้ว สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศได้ถึง 50,800 เยน ต่อปี

 

【เงื่อนไขการคำนวณ】
 ●ค่าไฟต่อหน่วย 22 เยน/kWh
●ค่าแก๊สต่อหน่วย:80 เยน円/ลิตร
 ●ปริมาณการปล่อยCO2:2.5kg/ลิตร、0.555kg/kWh
 ●พื้นที่หน้าต่างสำหรับอาคาร 1 หลัง:36m²
 <ช่วงหน้าร้อน>
 ●อุณหภูมิภายในห้อง:25℃/อุณหภูมิภายนอกห้อง:30℃
 ●ระยะเวลาการใช้งานเครื่องปรับอากาศ:12 ชั่วโมง/วัน จำนวนวันที่ใช้งาน:120 วัน
 ●ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ:3,000Wh/kWh
 <ช่วงหน้าหนาว>
 ●อุณหภูมิภายในห้อง:20℃/ อุณหภูมิภายนอกห้อง:5℃
 ●ระยะเวลาการใช้งานเตาไฟฟ้า:15 ชั่วโมง/วัน จำนวนวันที่ใช้งาน:150 วัน
 ●ปริมาณความร้อนที่ออกมาจากน้ำมัน:10,350Wh/ลิตร
 ※ข้อมูลดังกล่าว เป็นการคำนวณตามตัวเลขคาดการณ์เฉพาะการเข้าออกของความร้อนจากหน้าต่างเท่านั้น

กระจกหลายชั้นLow-Eมีคุณสมบัติป้องกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม

image

สำหรับกระจกหลายชั้นLow-E ในเริ่มแรกสำหรับวงการวัสดุก่อสร้าง ได้มีการนำกระจกเคลือบโลหะ 3 ชั้นมาใช้สำหรับบ้านเดี่ยว และต่อมาได้พัฒนาเพิ่มคุณสมบัติป้องกันความร้อนให้มากยิ่งขึ้น
(ยกเว้น หน้าต่างกันไฟ/หน้าต่างระบบกระจก3ชั้น)
มีการอัดก๊าซอาร์กอนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนเข้าไปในชั้นที่เป็นช่องว่าง เหมือนที่ผ่านมา
※ตามข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน 2013

เพิ่มชั้นที่เป็นช่องว่างในกระจกหลายชั้นให้มีขนาด16mmที่เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนมากที่สุด จะช่วยลดการแผ่ความร้อนได้มากขึ้น
(เมื่อใช้กระจก3mm)


สำหรับ Spacer ของกระจกแบบหลายชั้น จะมีการใช้Warm Edge ( ฉนวนนำความร้อนต่ำ) ทำให้ลดการเกิดไอน้ำบริเวณรอบๆหน้าต่างได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ส่วนของโครงหน้าต่างทำมาจากผลิตภัณฑ์เรซิ่น ทำให้ช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดี (ยกเว้นหน้าต่างรูปแบบพิเศษ)

เปรียบเทียบอุณหภูมิของพื้นผิวหน้าต่างจากกราฟอุณหภูมิ

image

ถ้าเป็นการผสมผสานกันระหว่างขอบหน้าต่างเรซิ่นกับกระจกหลายชั้นLow-E โดยส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากอากาศภายนอก
แต่ในกระจกหลายชั้นแบบใส จะไม่สามารถควบคุมผลกระทบจากอากาศภายนอกได้ ทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นขอบหน้าต่างแบบอะลูมิเนียม หรือเรซิ่นก็ตาม ไอเย็นจากอากาศภายนอกจะมาจับตัวกันที่ผิวกระจก ทำให้เกิดเป็นไอน้ำ