รายละเอียดหน้าต่างระบบกระจก3ชั้นแบบ 「Montage」

イメージมีการเพิ่มไลน์อัพสเปกกระจก3ชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิและป้องกันความร้อนของหน้าต่าง「Montage」
เป็นหน้าต่างที่เหมาะอย่างยิ่งกับบ้านที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ในพื้นที่หนาวจัดหรือพลังงานความร้อนต่ำ เป็นต้น

ประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนที่สูงขึ้น

イメージในกระจก3ชั้นประกอบไปด้วยกระจกLow-E 2 แผ่น และเสริมแก๊ส Argon เข้าไปตรงกลางระหว่างนั้น ทำให้ยิ่งก่อเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและรักษาอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้น
สเปกของเราสามารถเทียบเท่ามาตรฐาน 4 ดาวของงานสิ่งปลูกสร้าง เช่น วัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงาน เป็นต้น

โครงสร้างกระจก

イメージสเปกกระจก3ชั้น Low-E:
 Low-E3 – Ar8 – Clear3 – Ar8 – Low-E3mm

รายละเอียดกระจก3ชั้น แบบ Low-E:
 Low-E3 – Ar8 – type4 – Ar8 – Low-E3mm

(Ar…แก๊ส Argon)

ประเภทหน้าต่างที่สามารถผลิตได้

Single hung/Double hung window
Single slider/Double slider window
Casement window
Awning window
Picture window
Patio Door