「Montage」ทำได้อย่างไร

ขอบหน้าต่างเรซิ่น「Montage」ผลิตตามคำสั่งซื้อที่โรงงานเอนิวะ ในฮอกไกโดทั้งหมด
โรงงานเอนิวะ ได้รับใบรับรองISO9001 ในเดือนตุลาคม 2014 เราได้มีการจัดการเพื่อให้บริการและสินค้าที่ดียิ่งกว่า

กระบวนการผลิต「Montage」

1.รับวัสดุ

Material acceptance

วัสดุจำพวกBarจากบริษัทRoyal ในอเมริกาเหนือ จะนำเข้ามาโดยคอนเทนเนอร์
ส่วนวัสดุบางส่วนจำพวก กระจกจะจัดหาภายในประเทศ

2.กระบวนการCutting(ตัด)

Cutting process

ตัดวัสดุทีเป็น Bar ตามขนาดและประเภทหน้าต่างที่ลูกค้าสั่งทำ
โดยใช้เครื่องตัดประสิทธิภาพสูงที่สามารถกำหนดความยาวได้ในหน่วย0.1มิลลิเมตร

3.กระบวนการ Punch(เจาะรู)

Punch (drilling ) process

เจาะรูBarที่ตัดแล้วสำหรับระบายน้ำ
เราใช้เครื่องเจาะรูที่พัฒนาเองเป็นพิเศษสำหรับ「Montage」

4.กระบวนการเชื่อม

Welding process

เชื่อมส่วนที่ติดกันของกรอบหน้าต่างทั้ง 4 บนล่างซ้ายขวา
เนื่องจากเป็นการผลิตเราใช้เครื่องเชื่อมประสิทธิภาพสูงสามารถเชื่อม 4 จุดพร้อมกันได้

5.กระบวนการลบครีบ

Deburring process

การลบครีบที่เกิดจากการเชื่อมโลหะ
เราใช้เครื่องลบมุมแบบอัตโนมัติครบวงจร

6.กระบวนการประกอบ

Assembling process

ประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็กเข้ากับกรอบหน้าต่างหรือบานเลื่อน เช่น สลักล็อค วาล์วระบายน้ำ เป็นต้น

7.กระบวนการประกอบกระจก

Assembling glass process

ติดตั้งกระจกหลายชั้นเข้ากับกรอบหน้าต่างหรือบานเลื่อน
ติดตั้งกระจกตามคำสั่งซื้อ เช่น กระจกLow-E・กระจกใส・กระจกทึบแสง

8.กระบวนการตรวจสอบ

Inspection process

ตรวจสอบว่ามีสิ่งผิดปกติกับตัวหน้าต่างที่ผลิตเสร็จแล้วหรือไม่
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบทำการเช็คอย่างละเอียด