ยานยนต์/อุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่ง

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์/ยานพาหานะ

เหล็ก

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก

แบริ่ง

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้ในอุตสาหกรรมแบริ่ง

เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องจักร

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องจักร

การกัดโลหะ

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้ในอุตสาหกรรมการกัดโลหะ

เหล็กเครื่องมือ แม่พิมพ์

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กเครื่องมือ แม่พิมพ์

การขัดโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Nonferrous metals)

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้ในอุตสาหกรรมการขัดโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Nonferrous metals)

สารกึ่งตัวนำและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้ในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ขัดแก้ว เซรามิก และชิ้นส่วนที่เปราะบาง

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้ในอุตสาหกรรมขัดแก้ว เซรามิก และชิ้นส่วนที่เปราะบาง

การขัดวัสดุผสม (Composite materials)

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้ในอุตสาหกรรมขัดวัสดุผสม (Composite materials)