การเจียรฟรีแฮนด์

หินเจียร

ล้อCBN

  ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ล้อเพชร

  ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กระดาษขัดสำหรับอุตสาหกรรม

  • Coated abrasives

  ●การขัด/เจียรโลหะทั่วไป, งานลบครีบ, การขัดลบรอยเชื่อม เช่น สตีลเฟรม, ก..

  • Industrial Abrasive Coated Materials

  ●ขัดสนิมชิ้นงานโลหะทุกชนิด, การขัดรอยเส้นเล็กที่ผิวงานโลหะ, รอยครูดงาน…

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเจียรและการขัด