ข้อสำคัญในการทำการเจียรอย่างปลอดภัย

หินเจียรเป็นอุปกรณที่หากใช้ตามวิธีใช้ที่ถูกต้องตามมาตรฐานก็จะปลอดภัยไม่มีอันตราย
แต่ถ้าหากว่ามีการใช้ผิดวิธีหรือใช้ในเครื่องจักรแบบไม่ระวังแล้ว หินก็จะเกิดความเสียหายได้
เพื่อการทำงานที่ปลอดภัยจึงต้องปฎิบัติตาม “สิ่งที่พึงกระทำ” และ “สิ่งทีไม่พึงกระทำ”
ที่อ้างอิงตาม กฎความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ใช้แรงงาน(Ordinance on Industrial Safety and Health) และกฎมาตรฐานการใช้เครื่องเจียรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง(Structural Standard for grinders and Related Equipment)

○สิ่งที่พึงกระทำ

1 ปฏิบัติตามกฎ3อย่างของการเก็บรักษาหินคือ ไม่กลิ้ง ไม่ทำหล่น ไม่กระแทก
การเก็บรักษาหินเจียรควรเก็บบนชั้นเก็บที่แห้ง
2 ใช้หินเจียรภายในระยะเวลาที่กำหนด(วันหมดอายุ) เพื่อความปลอดภัย
3 ตอนที่ติดตั้งกับเครืองจักรต้องตรวจเช็คภายนอกของหินเจียรว่ามีรอยร้าว แตก หรือบิ่นหรือไม่
4 ตรวจเช็คคุณสมบัติหิน เช่น รอบหมุ่น ขนาด ว่าเหมาะสมกับเครื่องจักรหรือไม่
5 ใช้แฟร้งค์ที่ถูกต้องตามขนาดหินเจียร ด้านสัมผัสซ้ายขวาได้บาลานซ์กัน
6 ใช้แฟร้งค์ที่ถูกต้องตามขนาดหินเจียร ด้านสัมผัสซ้ายขวาได้บาลานซ์กัน
7 ใช้บาลานซ์เวตในการเช็คบาลานซ์
8 ตรวจเช็คให้มั่นใจว่าระยะห่างระหว่างหินกับ work rest ห่างกันน้อยกว่า 3mm และระหว่างหินกับแทนปรับต้องมีระยะห่างอยู่ในช่วง 3 ~ 10mm
9 ความยาวของแกนมาตรฐานหลังจากที่ติดตั้งเครื่องจักรแล้วต้องมีความยาว 13mm
10 ฝาคลอบหินต้องปกคลุมเกินครึ่งของหินเจียรและใช้ให้ถูกประเภท
11 เริ่มหมุนหินเตรียมพร้อมก่อนการใช้งานอย่างน้อย 1 นาที และ 3 นาทีสำหรับการเริ่มใช้หินครั้งแรกหรือเปลี่ยนหิน
ส่วนเครื่องเจียรพกพาควรตรวจเช็คสถานที่ที่จะใช้ทำสอบหินให้ดีว่าปลอดภัยหรือไม่
12 สวมใส่เครื่องป้องกันเช่น แว่นตา ผ้าปิดจมูก ระหว่างการทำงานทุกครั้ง
13 เพื่อหลีกเลี่ยงบาลานซ์ไม่ดี ควรปิดน้ำยาหล่อเย็นก่อนที่จะหยุดการหมุนของหินเจียร
14 ป้องกันประกายไฟ หรือเศษเจียรด้วยฉากกั้น
15 เพื่อป้องกันโรคจากระบบทางเดินหายใจ ต้องมีการถ่ายเทอากาศและป้องกันฝุ่นคละคลุ้ง

×สิ่งทีไม่พึงกระทำ

1 ไม่ใช้หินทีตกหล่น ชนกระแทก หรือตรวจเช็คแล้วพบว่ามีสิ่งผิดปกติ
2 กรณีที่รูในหินไม่เข้ากับเครื่องจักร ไม่ควรพยายามยัดเข้าไปหรือปรับแต่งรูในหิน
3 ไม่ใช้รอบหมุนความเร็วเกินกว่ารอบหมุนที่ระบุไว้ที่หินเจียร
4 ไม่ใช้แฟร้งค์ทีสกปรก มีสนิม มีรอยขีดข่วนหรือเสียรูปตรงส่วนที่สัมผัสกับหิน
ไม่ใช้แฟร้งค์ที่ไม่มีช่องระบาย แต่ถ้าหากเป็นหินที่ใช้น๊อตขันต้องเป็นหินที่ไม่มีช่องระบาย
5 ตอนที่ติดตั้งหินเจียรไม่ควรฝืนขันน๊อตแรงเกินไป
6 นอกจากหินที่ใช้สำหรับด้านข้างโดยเฉพาะแล้วห้ามใช้ด้านข้างของหิน
7 หากยังไม่ได้ติดตัวครอบฝาปิดห้ามเริ่มหมุนหิน
8 ไม่ดันหินให้ติดชิ้นงานเจียรมากเกินไปและไม่ดันชิ้นงานเจียรให้ติดหินมากเกินไป
9 ตอนที่หินกำลังทำงาน(หมุน)ห้ามแตะต้องหินโดยตรง
10 ไม่ยืนอยู่ตรงด้านทิศทางที่หินหมุนในตอนที่ทดสอบการหมุน
11 ห้ามนำเครื่องเจียรพกพาไปวางบนโต๊ะ พื้น หรือบนชิ้นงานก่อนที่เครื่องเจียรจะหยุดหมุน
12 ไม่ทำการเจียรในสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ หรือระเบิด
13 ไม่ยืนอยู่ในระยะที่ประกายไฟกระเด็น
14 ไม่อนุญาติให้ผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้หินทำการทดสอบหิน หรือถอดเปลี่ยนหิน