การจัดเก็บหินอย่างปลอดภัยและการป้องกันการเกิดอันตราย

มีคำกล่าวว่า “ภัยพิบัติมักจะเกิดตอนที่ไม่รู้ตัว”

คุเระไกรน์ดิ้งวีลทำการผลิตหินเจียรภายใต้การคำนึงถึงความปลอดภัยและเข้มงวดในเรื่องของคุณภาพ เนื่องจากทางเราได้ทำการแพคสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยแล้ว ดังนั้นหากใช้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและกฎการใช้งาน การติดตัง การเก็บรักษาเป็นอย่างดีแล้วหินจะไม่เกิดความเสียหาย
หากแต่ว่าอันตรายที่เกิดส่วนมากมักมาจากการใช้อย่างไม่ใส่ใจข้อพึงระวังในการใช้จึงอยากขอให้ผู้ใช้งานได้พึงใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความปลอภัยด้วย

1.เกี่ยวกับหินเจียร

 1. หิน(vitrified)เป็นหินที่มีความแข็งน้อยกว่าแก้วเครื่องเซรามิกดังนั้นจึงควรระวังการเก็บรักษาไม่ให้ได้รับการกระแทกรุนแรง หินเจียรเป็นสิ่งที่มองจากภายนอกแลดูเหมือนแข็งแรงจึงมักจะดูแลไม่ค่อยทะนุถนอมแต่ความจริงแล้วหินเป็นสิ่งที่เปราะมากกว่าแก้วหรือเครื่องเซรามิกดังนั้นควรดูแลอย่างดี

   ความต้านแรงดึง (kg/cm²) การยืด
  หินเจียร(vitrified) 24 ~ 140 0.02
  เครื่องเซรามิก 240 ~ 260 (0.05 ~ 0.08)
  แก้ว 340 ~ 850 0.05

  การที่หินเจียรได้รับแรงกระแทกจากการหล่นหรือตกอาจจะทำให้เกิดรอยร้าวและเป็นสาเหตุของหินแตก
  ดังนั้นให้หลีกเลี่ยงการกลิ้งหินขณะขนส่ง หากจำเป็นจะต้องกลิ้งให้หาแผ่นไม้หรือยางหรือวัสดุนิ่มๆมารองไว้ก่อน

 2. การจัดเก็บหินเจียรควรเก็บในสถานที่แห้ง วางตั้งและมีแผ่นไม้หรือชั้นสำหรับวาง หากเป็นหินเจียรที่แผ่นบางให้วางเรียงซ้อนๆกัน
  หินเจียรจะต้องมีการจัดเก็บในสถานที่ที่อุณหภูมิคงที่และเป็นสถานที่แห้ง มีการแบ่งชั้นวานหรือไม้กั้นและหินที่บาง เช่น ใบตัด ให้จัดวางเรียงแบบซ้อนกันในที่ราบ โดยเฉพาะหินที่เป็น Resin หรือ magnesia มักจะเสื่อมสภาพหากได้รับความชื้นหรือโดนน้ำเข้าไปดังนั้นต้องระวังเป็นพิเศษ ตัวอย่างการจัดเก็บ รูปที่ 9-1

  保管方法の一例
 3. หน้าหินตัน หน้าหินทื่อ หรือหินที่แข็งเกินไปมักจะเกิดความเสียหายจากการที่ร้อนเกินไป จึงไม่ควรจะกด (pressure )มากเกินไป
  หินที่แข็งนั้นจะเกิดหน้าหินตัน ทื่อ หรือเกิดความร้อนจากการใช้ขึ้นได้ง่ายๆ ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ชิ้นงานเกิดความร้อนด้วยเช่นกัน ( โดยเฉพาะกรณีของการเจียรแบบแห้ง)
  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในกรณีที่หินเกิดความร้อนสม่ำเสมอก็ยังจะปลอดภัยกว่าการที่หินเกิดความร้อนขึ้นอย่างฉับพลัน (กรณีหิน Vitrified ที่มีความต่างของความร้อนอยู่ที่60 ~ 70องศาเซลเซียส)ซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดรอยร้าวและทำให้เกิดการแตกขึ้นได้ การใช้หินที่เหมาะสม(เม็ดหิน ความแข็ม ความหนาแน่น) จึงเป็นสิ่งที่พึ่งกระทำที่สุด

 4. หินที่มีขนาดเม็ดหินที่ละเอียดและมีค่าความแข็งที่อ่อนให้ใช้ความเร็วที่ไม่สูงมาก หากแต่ว่าไม่ควรใช้กับเครื่องจักรที่ไม่มีการดูแลรักษาให้ดีเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้
  ยิ่งหินที่มีขนาดเม็ดหินที่หยาบหรือหินทีมีค่าความแข็งที่ไม่แข็งมากควรใช้ความเร็วที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และอยู่ในค่า Max speed การใช้เครื่องเจียรที่เป็นการเจียรที่ไม่ละเอียด เช่น เจียรแบบ swing-frame หรือ Portable grinding หรือเครื่องที่ไม่ได้รับการดูแลที่ดีเป็นสิ่งทีอันตรายมาก

 5. ไม่พยายามฝืนใส่แกนหินที่รูแกนเล็กเกินไป ต้องทำให้รูของหินใหญ่ขึ้น ซึ่งสามารถแจ้งมาที่คุเระไกรน์ดิ้งวีลเพื่อทำการแก้ไขได้
  การที่พยายามฝืนใส่หินเข้ากับกับแกนที่ใหญ่กว่านั้นเป็นสาเหตุของการเกิดรอยร้าว ซึ่งการที่รูของหินเล็กและฝืนใส่เข้าไปในแกนที่ไม่พอดีจะทำให้การติดตั้งหน้าแปลน(แฟร้งค์)ไม่มีความเสถียร อีกทังยังอาจจะทำให้น้ำมันหล่อลื่นแกนไม่สามารถเข้าไปทำงานได้และพอความร้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้เกิดการพองตัวขึ้นมาเป็นสาเหตุของการเกิดเป็นร้อยร้าวรอยแตกได้ อ้างอิงค่า Limit deviations รูในหินเจียรได้ที่รูป 9 - 1

  รูป 9 - 1 Limit deviations ของรูใน (หน่วย:mm)

  รูใน
  สำหรับเครื่องจียร สำหรับเจียรเจียรแรงกดสูง สำหรับตัดและลบครีบ
  และสำหรับลบรอบขีดข่วน
  (H) Limit deviations (1) (H) Limit deviations (1) (H) Limit deviations (1)
  1.6 ≦ H ≦ 50 +0.16
  0
  152.4 ≦ H < 203.2 +0.46
  +0.21
  H < 50.8 +0.30
  +0.10
  50 < H ≦ 80 +0.19
  0
  203.2 ≦ H ≦ 304.8 +0.55
  +0.26
  50.8 ≦ H +0.40
  +0.10
  80 < H ≦ 180 +0.25
  0
  304.8 < H +0.65
  +0.33
     
  180 < H ≦ 250 +0.29
  0
  ข้อควรระวัง(1) ค่าความแม่นยำของแกนหินและไพล็อตแฟร้งค์ด้านยึดติดต้องเป็น f7 ขึ้นไปถึงจะใช้ได้
  250 < H ≦ 315 +0.32
  0
  315 < H ≦ 400 +0.36
  0
  400 < H ≦ 500 +0.40
  0
  500 < H +0.44
 6. ไม่ใช้ด้านข้างของหินทรงตรง หากต้องการใช้ด้านข้างให้ใช้เป็นหินประเภททรงถ้วย ทรงจาน ทรางวงแหวน ทรงเทเปอร์
  การใช้ส่วนด้านข้างขอหินทรงตรงเป็นการใช้ที่อันตรายมาก ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ด้านข้างควรใช้หินที่ออกแบบมาสำหรับใช้ด้านข้างเท่านั้น

 7. รูปที่ 9-2 ขอบเขตใช้งานของหินเจียร

  研削砥石の使用限界について

  เกี่ยวกับขอบเขตการใช้หินเจียร
  ขอบเขตการใช้หินเจียรนั้น หากเป็นหินทรงตรงทั่วไปจะต้องเหลื่อ1/10ของส่วนที่ยื่นออกมาจากหน้าแปลน(แฟร้งค์) หากเป็นหินที่มีทรงบุ๋มเป็น 1/5 ไม่นับตรงที่บุ๋มลงไป โดยประมาณ

 8. การใช้ความเร็วหิน ให้ใช้ไม่เกินความเร็วสูงสุดที่ใช้ได้ที่ระบุไว้ในใบ Tag
  การใช้หินไม่ให้เกินความเร็วสูงสุดที่ระบุไว้เป็นข้อความปลอดภัยที่ต้องพึงระวัง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ควรใช้ความเร็วรอบเกินกว่าที่กำหนด
  รอบหมุนสูงสุดการใช้งานหินเจียรคือความเร็วสูงสุดที่สามารถใช้งานหินนั้นๆได้อย่างปลอดภัย แสดงเป็นหน่วย m/s
  รอบความเร็วสูงสุดหินเจียรจะแต่งต่างกันไปตามแต่ละชนิดของหิน
  รูป 9 – 2 รอบความเร็วสูงสุดหินเจียรทั่วไป

  รอบหมุนของหินเจียร (หน่วย :m/s)=
  π×เส้นรอบวงหิน(mm)×รอบหมุนเครื่องเจียร(min-1)
  60,000

  รูป 9 – 2 ขอบเขตรอบความเร็วสูงสุดหินเจียรทั่วไป (หน่วย :m/s)

  ประเภทหินเจียร ขอบเขตความเร็วสูงสุดของการใช้หินเจียรทั่วไป
  กาวที่เป็นสารอนินทรี กาวที่เป็นสารอินทรี
  ทรงตรงราบ ไม่ได้ทำให้แข็ง ช่นิดทั่วๆไป 33 50
  สำหรับเจียรหนัก 63
  สำหรับเจียรเกลียวและเจียรร่อง 63 63
  สำหรับเจียรเพลาข้อเหวี่ยงและเพลาลูกเบี้ยว 45 50
  ทำให้แข็งแล้ว เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100mmความหนาน้อยกว่า 25mm 80
  เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 100mm แต่ไม่เกิน 205mmความหนาน้อยกว่า 13mm 72
  ขนาดอื่นๆ 50
  ทรง Taper ด้านเดียว ทรงTaper 2ด้าน ทรงบุ๋มด้านเดียว ทรงบุ๋ม2ด้าน ทรงเซฟตี้ ทรงจานและทรงที่เกี่ยวข้อง 33 50
  ประเภท Dobiter ช่นิดทั่วๆไป 33 50
  สำหรับเจียรเกลียวและเจียรร่อง 63 63
  ประเภท Escape ช่นิดทั่วๆไป 33 50
  สำหรับเจียรเพลาข้อเหวี่ยงและเพลาลูกเบี้ยว 45 50
  Cylinder wheels และ segments 30 35
  หินชนิด Straight cup และ taper cup 30 40
  หิน Disc wheels และ หิน segmental disc wheels 33 45
  Depressed center wheels(เส้นผ่านศูนย์กลาง 230 มม. หรือน้อยกว่าความหนาไม่เกิน 10 มม) ไม่ได้ทำให้แข็ง 57
  ทำให้แข็งแล้ว 72
  ใบตัด ไม่ได้เสริมความแข็งแรง 63
  เสริมความแข็งแรง 80
 9. ความเร็วสูงสุดที่ใช้งานหินเจียรจะเปลี่ยนไปตามขนาดรอบนอก ขนาดรูใน ขนาดละเอียดอื่นๆ ดังนั้นควรที่จะใช้งานไม่ให้เกินรอบความเร็วสูงสุดที่กำหนดมา
  ตาราง 9-3 ตารางแสดงความเร็วสูงสุดที่ใช้งานหินเจียร หากเป็นหินเจียรที่มีความเร็วเกินมารตรฐานกำหนดจะเรียกว่า”หินเจียรที่ความเร็วสูง” และมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่า

  ตาราง 9 – 3 ความเร็วสูงสุดของหินเจียรแบ่งตามขนาด ตามมาตรฐานความปลอดภัย(หัวข้อที่14)

  ความเร็วรอบสูงสุดของหินเจียร m/s ประเภทหินเจียร ขนาด
  ขนาดรอบนอก
  (D)
  ความหนา
  (T)
  รูใน
  (H)
  ส่วนที่บุ๋ม
  (P)
  ความหนาในการติดตั้ง(E) เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนขนาน
  (J/K)
  ความหนาของขอบ
  (W)
  ความเร็วรอบสูงสุดแบบปกติ ทุกประเภท น้อยกว่า 1.500   น้อยกว่า 0.7D มากกว่า 1.02Df+4 หินเจียรทรงถ้วยแบบตรงและหินเจียรทรงถ้วยแบบTaperจะเป็น T/4 ขึ้นไป หินเจียรทรงยุบฝั่งเดียว , หินเจียรทรงยุบสองฝั่ง, หินเจียรทรงจานและหินเจียรทรงจานแบบฟันเลื่อยจะเป็น T/2ขึ้นไป สูงกว่า Df + 2R ต่ำกว่า E
  ความเร็วนอกเหนือจากความเร็วปกติ ต่ำกว่า 45m/s หินเจียรแนวราบ, หินเจียรทรงเตเปอร์เดี่ยว, หินเจียรทรงเตเปอร์คู่, หินเจียรทรงยุบฝั่งเดียว, หินเจียรทรงยุบสองฝั่ง , หินเจียรทรงเซฟตี้, หินเจียรแบบประกบหางนกและหินเจียรแบบมีระบาย ต่ำกว่า
  1.065
  สูงกว่าD/75
  ต่ำกว่า610
  ต่ำกว่า0.6D สูงกว่า
  1.02Df+4
  สูงกว่า 2/3T สูงกว่า
  Df + 2R
   
  สูงกว่า
  45m/s
  สูงกว่า
  60m/s
  หินเจียรแนวราบ, หินเจียรทรงTaperดี่ยว, หินเจียรทรงTaperคู่, หินเจียรทรงยุบฝั่งเดียว, หินเจียรทรงยุบสองฝั่ง, หินเจียรทรงเซฟตี้, หินเจียรแบบประกบ, หินเจียรแบบมีระบายและหินเจียรอ็อฟเซ็ท ต่ำกว่า 1.065 สูงกว่า D/50
  ต่ำกว่า 305
  ต่ำกว่า 0.5D สูงกว่า
  1.02Df+4
  สูงกว่า
  2/3T
  สูงกว่า
  Df + 2R
   
  สูงกว่า
  60m/s
  ต่ำกว่า
  80m/s
  หินเจียรแนวราบ, หินเจียรแบบประกบ(Dovetail), หินเจียรออฟเซ็ทและหินเจียรตัด ต่ำกว่า1500 สำหรับหินเจียรตัดและต่ำกว่า760 สำหรับหินเจียรอื่นๆ สูงกว่า D/50
  ต่ำกว่า 152
  ต่ำกว่า 0.33D     สูงกว่า
  Df + 2R
   
  สูงกว่า
  80m/s
  ต่ำกว่า
  100m/s
  หินเจียรแนวราบ, หินเจียรแบบประกบ(Dovetail), หินเจียรออฟเซ็ทและหินเจียรตัด ต่ำกว่า1500 สำหรับหินเจียรตัดและต่ำกว่า760 สำหรับหินเจียรอื่นๆ สูงกว่า D/50
  ต่ำกว่า 80
  ต่ำกว่า 0.2D     สูงกว่า
  Df + 2R
   

  หมายเหตุ
  1.ในตารางนี้แสดง Df = ขนาดหน้าแปลน(แฟร้งค์) R = รัศมีของส่วนที่บุ๋มลงไป
  2.ขนาดส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางคือแล้วแต่กรณีไป

  ขนาดส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางคือแล้วแต่กรณีไป

  การแบ่งความเร็วสูงสุดที่ใช้งานได้ของหินเจียร แบ่งตามสี
  มาตรฐาน JIS R เกิน 6241น้อยกว่า 45m/s สีน้ำเงิน
  มากกว่า 45m/s น้อยกว่า 60m/s สีเหลือง
  เกิน 60m/s สีแดง
  การระบุพิเศษของหินที่มีความเร็วสูง

  การระบุพิเศษของหินที่มีความเร็วสูง

  หมายเหตุ
  1 แถบสีมีความกว้างประมาณ 20mm
  2.ในกรณีของ(2)ขนาดรอบนอกของแถบสีต้องใหญ่กว่าหน้าแปลน(แฟร้งค์)

 10. หิน 10 จะมีขนาดมาตรฐานและขนาดที่มีค่ายอมรับได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้การใช้งานมีความปลอดภัยจึงอยากให้ใช้งานตามที่มาตรฐานได้กำหนดไว้

  ตาราง 9 – 5 ขนาดมาตฐานของหินเจียร (หน่วย :mm)

  ขนาดรอบนอก (D) ความหนา ((T) รูใน (H) ส่วนที่บุ๋ม
  (P)
  หมวด A หมวด B หมวด A หมวด B หมวด A หมวด B
  3
  4
  5
  6
  8
  10
  13
  16
  20

  25

  32
  40

  50
  63
  80

  100

  125
  150

  200

  250

  300
  350/356

  400/406
  450/457
  500/508


  600/610

  750/762
  900/914
  1060/1067
  1250
  1500
  3
  4
  5
  6
  8
  10
  13
  16
  19
  22
  25
  28
  32
  38
  45
  50
  65
  75
  90
  100
  115
  125
  150
  180
  205
  230
  255
  280 (4)
  305
  355
  380
  405
  455
  510
  560
  585
  610
  660
  760
  915
  1065
  1250
  1500

  0.6
  0.8
  1.0
  1.25
  1.6
  2.0
  2.5
  3.2

  4

  5

  6
  8
  10
  13
  16
  20

  25

  32
  40

  50
  63
  80

  100
  125
  160
  200
  250
  315
  400
  500
  600
  0.3 (2)
  0.5
  0.8
  1.0

  1.5
  2.0
  2.5
  3
  3.5 (2)
  4
  4.5 (2)
  5
  5.5 (2)
  6
  8
  10
  13
  16
  19
  22
  25
  28 (4)
  32
  38
  45
  50
  65
  75
  90
  100
  125
  150
  205
  255
  305
  405
  510
  610
  1.6

  2.5

  4

  5
  6
  10
  13

  16
  20


  25

  32
  40

  50.8

  76.2

  127
  152.4

  203.2


  304.8


  508
  1.59
  2.38

  3.18
  3.97
  4.77

  6.35
  9.53
  12.7
  15 (1)(2)
  15.88
  19.05
  22 (1)(3)
  22.23
  25.4
  30 (3)
  31.75
  38.1
  44.45
  50.8
  63.5
  76.2
  101.6
  127
  152.4
  177.8
  203.2
  228.6
  254
  304.8
  355.6
  406.4
  508
  10
  13
  16
  19
  25
  32
  40
  45
  50
  63
  80
  90
  100
  120
  125
  135
  150
  160
  190
  205
  215
  220
  235
  250
  280
  300
  310
  330
  350
  370
  390
  400
  450
  510
  585
  630
  760


  (1)จำกัดเฉพาะหินอ็อฟเซ็ต
  (2)จำกัดเฉพาะหินใบตัด
  (3)จำกัดเฉพาะหินที่มีแกนหรือทรงจาน
  (4)จำกัดเฉพาะหินทรงแหวนที่มีน็อต

  หมายเหตุ
  (1)AและBต้องไม่ปนกัน
  (2)ขนาดส่วน Eและ W ขึ้นอยู่กับค่ามาตรฐานของ T

  ตาราง 9 – 6 Limit deviations ของหินธรรมดา(สำหรับใช้กับเครื่องจักร) (หน่วย :mm)

  รอบนอก ความหนา ส่วนที่บุ๋ม ความหนาขอบ
  (D) Limit deviations (T、U) Limit deviations (P) Limit deviations (W) Limit deviations
  3 ≦ D ≦ 8 ± 0.5 0.4 ≦ T、
  U ≦ 1.6
  + 0.2
   0
  3.2 ≦ P ≦ 8    + 0.8
   0
  W ≦ 25 ± 1.5
   8 < D ≦ 20 ± 0.8 1.6 < T、
  U ≦ 5   
  ± 0.4  8 < P ≦ 20 + 1.2
   0
  25 < W ≦ 50 + 2.0
  - 1.5
  20 < D ≦ 50  ± 1.2   5 < T、
  U ≦ 16
  ± 0.8 20 < P ≦ 50 + 2  
    0
  50 < W + 3.0
  - 1.5
   50 < D ≦ 125 ± 2 16 < T、
  U ≦ 50
  ± 1.5  50 < P ≦ 125 + 3.2
   0
     
  125 < D ≦ 300  ± 3.2   50 < T、
  U ≦ 160
  ± 2 125 < P ≦ 315 + 5  
    0
     
  300 < D ≦ 762  ± 5 160 < T、
  U ≦ 500
  ± 3.5 315 < P ≦ 900 + 8  
    0
     
  762 < D ≦ 2000 ± 8            

  ตาราง 9 – 7 Limit deviations สำหรับการเจียรแบบแรงกดสูงและสำหรับการลบคลีบที่เยอะพอๆกับการตัด

  สำหรับการเจียรแบบพิเศษ สำหรับการลบคลีบที่เยอะพอๆกับการตัด
  รอบนอก ความหนา รอบนอก ความหนา
  (D) Limit deviations (T) Limit deviations (D) Limit deviations (T、U) Limit deviations
  356 ≦ D < 508 ± 5 40 ≦ T ≦ 80 ± 1.5 D < 250 ± 1 T、U ≦ 1.6 ± 0.2
  508 ≦ D ≦ 762 ± 5.5 250 ≦ D < 600 ± 2 1.6 < T、U ≦ 3.2 ± 0.3
  600 ≦ D < 750 ± 3 3.2 < T、U ≦ 4 ± 0.4
  80 < T ≦ 152 ± 2 750 ≦ D < 1000 ± 4 4 < T、U ≦ 5 ± 0.6
  1000 ≦ D ≦ 1800 ± 5 5 < T、U ≦ 6 ± 0.8
  762 < D ≦ 914 ± 7 6 < T、U ≦ 10 ± 1
          10 < T、U ≦ 16 ± 1.2
 11. หาสมดุลของหินตอนติดตั้งหรือระหว่างการใช้งาน หากพบว่าเสียสมดุลให้ทำการปรับ
  สำหรับหินเจียรที่หมุนด้วยความเร็วสูงจำเป็นต้องมีสมดุล(บาลานซ์)ที่ดี มิเช่นนั้นอาจจะก่อให้เกิดเป็นปัญหาใหญ่ได้
  บาลานซ์ของหินเจียรนั้นทดสอบด้วยการใช้วัสดุถ่วงน้ำหนักติดตรงฝั่งที่เบาของหินเพื่อดูว่าได้สมดุลหรือไม่ ซึ่งค่านี้จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ของ Maximum permissible unbalance (Ua)
  Maximum permissible unbalance (Ua)
  Maximum permissible unbalance (Ua) คำนวนได้จากสูตร Ua = ma × r

  ซึ่ง ma = k1 m1
  ma ณ ที่นี้คือมวลสารของตัวถ่วงตรงกลางของเส้นรอบวงหินเจียร

  m1
  คือ มวลสารของหินเจียร
  r
  คือ รัศมีของหินเจียร
  k1
  ความเร็วรอบสูงสุดและประเภทหินเจียรเป็นตัวกำหนดตัวเลข
  ความเร็วรอบสูงสุดของหินเจียร m/s
  m/s
  ประเภทหินเจียร ตัวเลข k1
  ความเร็วรอบสูงสุดแบบปกติ หิน Vitrified 7
  หิน Resin 6
  หิน Vitrified offset 6.7
  หินใบตัด Resin 10
  ความเร็วสูง เกิน 33 น้อยกว่า 45 ทุกประเภท 6
  เกิน 45 น้อยกว่า 60 ทุกประเภท 5
  เกิน 60 น้อยกว่า 80 ทุกประเภท 4
  เกิน 80 น้อยกว่า 100 ทุกประเภท 3

  ความไม่ได้สมดุลเป็นสาเหตุของการสั่นซึ่งไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดงานไม่ได้ค่าความแม่นยำแล้ว ยังอาจจะทำให้เกิดการแตกได้ด้วย ในกรณีการเจียรแบบใช้น้ำยาหล่อเย็นให้ทำการปิดน้ำยาก่อนและปล่อยให้หินหมุนเปล่าไปกอ่น ( ประมาณ 5 นาที) เพื่อให้สะบัดน้ำยาออกและระวังเรื่องของการเสียสมดุล(บาลานซ์)

  สมดุล(บาลานซ์)ของหินเจียร

2.เกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตั้งหินเจียร

 1. ถึงแม้ว่าตัวเครื่องจักรจะได้มาตรฐานความปลอดภัยหรือจัดเก็บดีขนาดไหน แต่ถ้าการติดตั้งหินเจียรไม่ถูกต้องหรือไม่ปลอดภัยแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หรืออาจจะทำให้งานเสีย เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  หินเจียรมักจะต้องมีการติดตั้งกับหน้าแปลน(แฟร้งค์)จึงต้องตรวจสอบขนาดและใช้แฟร้งค์ที่ไม่มีการเสียรูปหรือมีรอยข่วน การติดตั้งขันน็อตแฟร้งค์ก็จำเป็นจะต้องตรวจเช็คลาเบลไม่ให้ฉีกขาดสังเกตุว่ามีสิ่งแปลกปลอมคั่นและใช้ประแจที่เหมาะสมขันน็อตด้วยความระมัดระวัง ส่วนแฟร้งค์ที่มีการใช้งานนานเกิน 10 ปีก็ต้องจัดให้มีการตรวจเช็คสภาพเป็นประจำ

  • หน้าแปลน(แฟร้งค์)แบบตรง
   เส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าแปลนแบบตรงต้องมีขนาด 1/3 ของหินขึ้นไป ส่วนที่หลบต้องมีมากกว่า 1.5 มิลลิเมตร ส่วนที่สัมผัสจะต้องมี่ค่าตามตาราง 9-9 ตามเส้นผ่านศูนย์กลางหินเจียร อีกทั้งหน้าแปลนแบบตรงจะมีใช้ในการเจียรแบบเครื่องจักรหรือการเจียรแบบอิสระ(hand-held grinding )ตามรูปทรงหน้าแปลน รูป 9-4 ทั้งนี้ทั้งนั้นความเร็วรอบสูงสุดที่ใช้ หากหินตัดที่เพิ่มความแข็งได้ใช้ความเร็วรอบตามมาตรฐานหรือต่ำกว่าหน้าแปลนสามารถใช้ 1/4 ของหินได้

  ตาราง 9 – 9 เส้นผ่าศูนย์กลางหินและความกว้างหน้าสัมผัส

  เส้นผ่าศูนย์กลางหินเจียร(mm) ความกว้างผิวสัมผัส(mm)
  มากกว่า 65 เกิน 0.1Df แต่ไม่ถึง 0.26Df
  มากกว่า 65 น้อยกว่า 355 เกิน 0.08Df แต่ไม่ถึง 0.18Df
  มากกว่า 355 เกิน 0.06Df แต่ไม่ถึง 0.18Df
  หมายเหตุ
  Dfตารางนี้แสดงเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าแปลน(แฟร้งค์)

  รูป 9 – 4 หน้าแปลน(แฟร้งค์)ตรง

  ストレートフランジ

  ตาราง 9 – 10 ขนาดและรูปทรงของหน้าแปลน(แฟร้งค์)ตรง

  เส้นผ่าศุนย์กลาง D ขนาดที่เล็กที่สุดของหน้าแปลน(แฟร้งค์) Df ด้านกว้างสัมผัส C ส่วนที่บางที่สุดของส่วนที่แบน F ส่วนที่บางที่สุดของส่วนหลบ E รูในที่เล็กที่สุดของหินเจียร หมุนยึด
  Minimum Maximum ทั่วไป ตัด N・m kg-cm
  25 10 1.6 3.2 1.6 1.6 3.18  
  50 19 3.2 4.8 3.2 2.5 6.00   1 10
  75 25 3.2 4.8 4.8 2.5 6.00   1 15
  100 35 3.2 4.8 4.8 3.2 9.53 9.53 3 30
  125 42 4.8 6.4 6.4 3.2 9.53 9.53 4 40
  150 50 6.4 13 10 4.8 12.70 9.53 11 110
  180 65 6.4 13 10 4.8 12.70 9.53 17 170
  205 75 6.4 13 10 4.8 12.70 9.53 20 200
  255 90 8 16 10 6.4 15.88 12.7 30 300
  305 100 8 16 13 8 19.05 19.05 34 350
  355 115 10 19 13 8 22.23 22.23 59 600
  405 140 13 25 13 8 25.40 25.4 108 1.100
  455 150 13 25 16 10 25.40 25.4 118 1.200
  510 180 16 32 16 10 38.10 25.4 255 2,600
  560 190 16 32 16 11 38.10 25.4 275 2,800
  610 205 19 32 16 11 38.10 25.4 319 3,200
  660 220 19 32 16 13 50.80 25.4    
  710 255 22 38 19 13 50.80 44.45    
  760 255 22 38 19 16 50.80 44.45    
  915 305 25 50 22 19 50.80 44.45    
  1.065 355 30 50 22 19   60.32    
  1.250 405 32 50 30 25   60.32    
  1.500 510 32 50 32 30        

  • สลีฟแฟร้งค์หรืออะแดปเตอร์แฟร้งค์
   เส้นผ่าศูนย์กลางของสลีฟแฟร้งค์หรืออะแดปเตอร์แฟร้งค์ ต้องมีสูตรคำนวนดังที่จะกล่าวต่อไป ส่วนหน้ากว้างผิวสัมผัสหินตามเส้นผ่านศูนย์กลางหินต้องมีค่ามากกว่าในรูป 9 – 12 ส่วนสลีฟแฟร้งค์เป็นหน้าแปลนที่ใช้กับการเจียรแบบเครื่องจักรที่มีรูปทรงตามรูป 9 – 5 อะแดปเตอร์แฟร้งค์เป็นหน้าแปลนที่ใช้กับการเจียรแบบเครื่องเจียรอิสระ (hand-held grinding )ที่มีรูปทรงตามรูป 9-6
   (ข้อควรระวัง) ห้ามใช้อะแดปเตอร์แฟร้งค์ติดตั้งกับหินที่ใช้ความเร็วสูง
   Df ≧ k(D - H)+ H Df:เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าแปลน(แฟร้งค์)(mm)
   D
   เส้นผ่าศูนย์กลางหินเจียร(mm)
   H
   เส้นผ่าศูนย์กลางของ แฟร้งค์ไพรอต (Flange pilot)
   k
   ค่ากำหนด จากตาราง 9 – 11

  ตารางที่ 9- 11 ตาราแสดงค่า

  เส้นผ่าศูนย์กลางหินเจียร(mm) k
  หินเจียรที่ใช้ความเร็วตามความเร็วปกติ หินเจียรที่ใช้ในความเร็วที่นอกเหนือจากความเร็วปกติ
  น้อยกว่า 610 0.13 0.15
  มากกว่า 610
  น้อยกว่า 760
  0.11 0.13
  มากกว่า 760
  น้อยกว่า 1.065
  0.10 0.12
  มากกว่า 1.065 0.08 0.10

  ตาราง 9 – 12 หน้ากว้างผิวสัมผัสหน้าแปลน(หน่วย:mm)

  เส้นผ่าศูนย์กลางหินเจียร ค่า
  สลีฟแฟร้งค์ (Sleeve Flange) อะแดปเตอร์แฟร้งค์ (Adaptor Flange)
  หินเจียรที่ใช้ความเร็วตามความเร็วปกติ หินเจียรที่ใช้ความเร็วที่นอกเหมือจากความเร็วปกติ หินเจียรที่ใช้ความเร็วตามความเร็วปกติ
  น้อยกว่า 100 4 5 8
  มากกว่า 100
  น้อยกว่า 125
  6 7 12
  มากกว่า 125
  น้อยกว่า 205
  7 8 15
  มากกว่า 205
  น้อยกว่า 305
  10 12 22
  มากกว่า 305
  น้อยกว่า 405
  13 16 22
  มากกว่า 405
  น้อยกว่า 610
  13 20 22
  มากกว่า 610
  น้อยกว่า 1065
  16 25 32
  มากกว่า 1065 32 32

  รูป 9 – 5 ตารางค่ากำหนด

  รูป 9 - 5 ตารางค่ากำหนด

  รูป 9 – 6 หน้ากว้างผิวสัมผัสหน้าแปลน(หน่วย:mm)

  รูป 9 - 6 หน้ากว้างผิวสัมผัสหน้าแปลน(หน่วย:mm)

  ตาราง 9 – 13 ขนาดและรูปทรงสลีฟแฟร้งค์ (Sleeve Flange) (แบบ ISO )

  หินเจียร หน้าแปลน หมุนยึด
  40kg/cm2 80kg/cm2
  รูใน H รอบนอก D Df C B N S V P จำนวน×
  หน่วยเรียก(นิ้ว)
  MPa kg-cm MPa kg-cm
  76.2 255 115 12 11 12 4 19 65 6×M6
  (1/4)
  3 30 5 50
  305 115 12 11 12 4 19 65 6×M6
  (1/4)
  101.6 255 140 12 11 12 4 19 85 6×M8
  (5/16)
  4 40 8 80
  305 140 12 11 12 4 19 85 6×M8
  (5/16)
  127 255 165 12 11 12 4 19 110 6×M8
  (5/16)
  6 60 10 100
  305 165 12 11 12 4 19 110 6×M8
  (5/16)
  355 175 16 13 16 6 25 110 6×M10
  (3/8)
  10 100 15 150
  405 175 16 13 16 6 25 110 6×M10
  (3/8)
  455 185 20 16 20 6 29 110 8×M10
  (3/8)
  510 185 20 16 20 6 29 110 8×M10
  (3/8)
  10 100 15 150
  152.4 355 200 16 13 16 6 25 130 6×M10
  (3/8)
  12 120 20 200
  405 200 16 13 16 6 25 130 6×M10
  (3/8)
  455 210 20 16 20 6 29 130 8×M10
  (3/8)
  510 210 20 16 20 6 29 130 8×M10
  (3/8)
  177.8 405 230 20 16 20 6 29 160 8×M10
  (3/8)
  15 150 25 250
  455 230 20 16 20 6 29 160 8×M10
  (3/8)
  510 230 20 16 20 6 29 160 8×M10
  (3/8)
  203.2 405 260 20 16 20 6 29 180 8×M12
  (1/2)
  20 200 30 300
  455 260 20 16 20 6 29 180 8×M12
  (1/2)
  510 260 20 16 20 6 29 180 8×M12
  (1/2)
  610 260 20 16 25 6 35 180 8×M12
  (1/2)
  228.6 405 290 20 16 25 6 35 205 8×M16
  (5/8)
  30 300 49 500
  455 290 20 16 25 6 35 205 8×M16
  (5/8)
  510 290 20 16 25 6 35 205 8×M16
  (5/8)
  610 290 20 16 25 6 35 205 8×M16
  (5/8)
  254 455 320 20 16 25 6 35 232 8×M16
  (5/8)
  35 350 54 550
  510 320 20 16 25 6 35 232 8×M16
  (5/8)
  610 320 20 16 25 6 35 232 8×M16
  (5/8)
  304.8 510 365 20 16 20 6 29 280 8×M16
  (5/8)
  39 400 59 600
  610 365 20 16 25 6 35 280 8×M16
  (5/8)
  760 380 25 19 25 6 35 280 8×M16
  (5/8)
  44 450 69 700
  915 380 25 22 25 6 35 280 10×M16
  (5/8)
  39 400 64 650
  1.065 380 ※ 25 22 25 6 35 280 10×M16
  (5/8)
  355.4 610 420 25 22 25 6 35 304 10×M16
  (5/8)
  44 450 64 650
  760 420 25 22 25 6 35 304 10×M16
  (5/8)
  915 420 ※ 25 22 25 6 35 304 10×M16
  (5/8)
  1.065 440 25 22 25 6 35 304 10×M16
  (5/8)
  49 500 74 750
  406.4 1.065 500 32 25 25 6 35 370 10×M20
  (3/4)
  88 900 127 1.300
  1.250 500 32 25 25 6 35 370 10×M20
  (3/4)
  508 1.250 600 32 25 25 6 35 480 10×M20
  (3/4)
  118 1.200 147 1.500

  ข้อควรระวัง:1 เครื่องหมาย※ หมายถึงรวมอยู่ในมาตรฐาน
   2、V: ความหนาที่บางที่สุดของหินเจียรตอนติดตั้งหน้าแปลน( กรณีร่อง (bore) คือความหนาของส่วนที่ติดตั้ง)

 2. น็อตทีใช้ยึดหน้าแปลนให้ใช้ประแจวัดแรงบิด (Torque Wrench) ขันโดยที่ไม่ขันแรงเกินไปและขันตามลำดับ
  การติดตั้งน็อตยึดหน้าแปลนให้หมุนน็อตไปในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางหมุนของแกนหิน กล่าวคือหากหินหมุนไปทางเข็มนาฬิกาให้ใช้น็อตซ้ายหากตรงกันข้ามให้ใช้น็อตขวา การขันน็อตต้องขันให้พอดีไม่ขันแน่นจนเกินไป ขันโดยใช้ประแจวัดแรงบิดไปตามลำดับตามรูปที่ 9-10 , 9-13 หลักจากที่ขันหลวมๆไว้แล้วจึงจะเริ่มขันยึดจริง

  รูป 9 – 7 วิธีขันน็อตสลีฟแฟร้งค์ (Sleeve Flange)

  รูป 9 - 7 วิธีขันน็อตสลีฟแฟร้งค์ (Sleeve Flange)
 3. ขันน็อตให้ถูกวิธี
  การขันน็อตที่ผิดเป็นสาเหตุของหินแตกได้ อ้างอิงวิธีการขันที่ถูกต้องได้ตามรูป 9-8 และ 9-9

รูป 9 - 8 หน้าแปลนแบบตรง

3.อุปกรณ์ป้องกัน

 1. เตรียมอุปกรณ์ฝาครอบเครื่องจักรที่แข็งแรงทนทานต่อแรงสั่นจากแกนและป้องกันในกรณีหินเกิดความเสียหายได้
  ซึ่งเรียกว่าฝาครอบหินเจียร ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเช่น การปรับช่องว่าง ความหนา(ตาราง9-14) สถานที่ติดตั้ง วัสดุ ฯลฯ ไว้แล้ว ในส่วนของปากฝาครอบได้กำหนดไว้ตามประเภทการเจียร รูป 9-11 (ตามมาตรฐานความปลอดภัย : หัวข้อที่21)

  รูป 9 – 10 ฝาครอบหิน

  • (A)เครื่องเจียรกลม เครื่องเจียรไร้ศูนย์ เครื่องเจียรทูล เครื่องเจียรที่ใช้ได้หลากหลาย และเครื่องเจียรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

   (A)เครื่องเจียรกลม เครื่องเจียรไร้ศูนย์ เครื่องเจียรทูล เครื่องเจียรที่ใช้ได้หลากหลาย และเครื่องเจียรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • (B)เครื่องเจียรพกพา เครื่องเจียรสวิง เครื่องเจียรที่ใช้แรงกดสูงและเครื่องเจียรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

   (B)เครื่องเจียรพกพา เครื่องเจียรสวิง เครื่องเจียรที่ใช้แรงกดสูงและเครื่องเจียรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • (C)เครื่องเจียรราบ เครื่องตัดและเครื่องเจียรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   (C)เครื่องเจียรราบ เครื่องตัดและเครื่องเจียรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • (D)เครื่องเจียรที่ใช้สำหรับงานลบคลีบ เช่น เครื่องเจียรตั้งโต๊ะและเครื่องเจียรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   (D)เครื่องเจียรที่ใช้สำหรับงานลบคลีบ เช่น เครื่องเจียรตั้งโต๊ะและเครื่องเจียรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • (E)เครื่องเจียรที่ใช้ส่วนบนของหินเจียรในการทำงาน เช่น เครื่องเจียรตั้งโต๊ะ

   (E)เครื่องเจียรที่ใช้ส่วนบนของหินเจียรในการทำงาน เช่น เครื่องเจียรตั้งโต๊ะ
  • (F)เครื่องจักรตั้งโต๊ะที่นอกเหนือจากข้อ (D,E)

   (F)เครื่องจักรตั้งโต๊ะที่นอกเหนือจากข้อ (D,E)

  ตาราง 9 – 14 ความหนาที่ค่อนข้างหนาของงานรีดแผ่นเหล็ก(ไม่รวมประเภทสายคาด)

  ความเร็วสูงสุดที่ใช้งานของหินเจียร(m/s)
  (m/s)
  ความหนาของหินเจียร (mm) เส้นผ่าศูนย์กลางหินเจียร(mm)
  น้อยกว่า 150 มากกว่า 150
  น้อยกว่า 305
  มากกว่า 305
  น้อยกว่า 405
  มากกว่า 405
  น้อยกว่า 510
  มากกว่า 510
  น้อยกว่า 610
  มากกว่า 610
  น้อยกว่า 760
  มากกว่า 760
  น้อยกว่า 1.250
  A B A B A B A B A B A B A B
  33以下 50以下
  มากกว่า 50 น้อยกว่า 100
  มากกว่า 100 น้อยกว่า 150
  มากกว่า 150 น้อยกว่า 205
  มากกว่า 205 น้อยกว่า 305
  มากกว่า 305 น้อยกว่า 405
  มากกว่า 405 น้อยกว่า 510
  1.6 1.6
  1.9 1.6
  2.3 1.6  2.3 1.9
  2.3 1.9
  3.1 2.7
  3.9 3.5
  4.5 4.3

  3.1 2.3
  3.1 2.3
  3.9 3.1
  5.5 4.5
  5.5 4.5
  7.0 6.3
  3.9 3.1
  4.5 3.9
  6.3 3.9
  6.3 4.5
  6.3 4.5
  7.9 6.3
  8.7 7.0
  5.5 3.9
  6.3 3.9
  7.0 4.5
  7.0 4.5
  7.0 4.5
  8.0 6.3
  8.7 7.0
  6.3 4.5
  7.0 4.5
  7.9 5.5
  7.9 5.5
  7.9 5.5
  9.0 6.7
  9.5 8.7
  7.9 6.3
  8.7 6.3
  9.5 7.9
  9.5 7.9
  9.5 7.9
  11.0 8.7
  12.7 10.0
  มากกว่า 33
  น้อยกว่า 50
  น้อยกว่า 50
  มากกว่า 50 น้อยกว่า 100
  มากกว่า 100 น้อยกว่า 150
  มากกว่า 150 น้อยกว่า 205
  มากกว่า 205 น้อยกว่า 305
  มากกว่า 305 น้อยกว่า 405
  มากกว่า 405 น้อยกว่า 510
  2.2 1.6
  2.4 1.6
  3.2 1.6  4.2 3.4
  4.4 3.8
  5.8 4.9
  7.0 5.6
  8.0 6.9

  4.5 3.8
  5.4 4.2
  6.3 5.4
  8.8 7.0
  9.3 7.7
  10.5 9.4
  5.5 4.4
  6.6 5.5
  8.3 6.0
  9.4 7.0
  9.9 7.7
  12.0 9.9
  13.0 11.0
  6.6 4.9
  7.7 5.5
  8.8 6.6
  10.0 7.0
  10.5 7.7
  12.5 9.9
  13.0 11.0
  7.7 6.0
  8.0 6.0
  9.0 7.0
  10.5 7.8
  11.0 8.3
  13.6 10.8
  14.5 12.7
  10.0 7.7
  10.5 7.7
  12.0 9.7
  13.0 10.0
  14.5 11.0
  17.0 13.0
  19.0 16.0
  มากกว่า 50
  น้อยกว่า 80
  น้อยกว่า 50
  มากกว่า 50 น้อยกว่า 100
  มากกว่า 100 น้อยกว่า 150
  มากกว่า 150 น้อยกว่า 205
  มากกว่า 205 น้อยกว่า 305
  มากกว่า 305 น้อยกว่า 405
  มากกว่า 405 น้อยกว่า 510
  3.1 1.6
  3.1 1.6
  4.7 1.6  7.9 6.3
  9.5 7.9
  11.0 9.0
  12.7 9.5
  14.0 11.0

  7.9 6.3
  9.5 7.9
  11.0 9.5
  14.0 11.0
  15.8 12.7
  15.8 14.0
  7.9 6.3
  9.5 7.9
  11.0 9.5
  14.0 11.0
  15.8 12.7
  19.0 15.8
  20.0 17.4
  7.9 6.3
  9.5 7.9
  11.0 9.5
  14.0 11.0
  15.8 12.7
  19.0 15.8
  20.0 17.4
  9.5 7.9
  9.5 7.9
  11.0 9.5
  14.0 11.0
  15.8 12.7
  20.0 17.4
  22.0 19.0
  12.7 9.5
  12.7 9.5
  17.9 12.0
  19.0 12.7
  22.0 15.8
  26.9 20.0
  30.0 23.8

  (ข้อควรระวัง) A ระบุถึงความหนารอบแผ่นฝาครอบ B ระบุถึงความหนาด้านข้างของฝาครอบ ความหนาต้องได้ตามตารางที่กล่าวข้างต้น และความหนาของเหล็กหล่อ เหล็กหล่ออบเหนียวหรือวัสดุที่ใช้เหล็กหล่อประกอบต้องมีค่ามากกว่ากว่าตารางเทียบแต่ละประเภทที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

  ประเภทวัสดุ จำนวน x หน่วยเรียก(นิ้ว)
  เหล็กกล้า 4.0
  เหล็กหล่ออบเหนียว 2.0
  เหล็กหล่อ 1.6
 2. รูป 9 – 11 ที่วางานและแท่นปรับของเครื่องเจียรตั้งโต๊ะ

  รูป 9 - 11 ที่วางานและแท่นปรับของเครื่องเจียรตั้งโต๊ะ

  ต้องมีช่องว่างระหว่างที่วางงานและเครื่องเจียรตั้งโต๊ะอย่างน้อย 3mm และแท่นปรับต้องเซ็ตให้อยู่ประมาณ 3 ~ 10mm
  ที่วางงานเครื่องเจียรตั้งโต๊ะ(แบบสองหัว) ต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย ปรับช่องว่างระหว่างหินเจียรและที่วางงานให้ชิ้นงานไม่โดนหนีบไว้ไม่น้อยกว่า 1 ~ 3mm และตั้งหินเจียรให้ห่างกับแท่นปรับอย่างน้อย 3 ~ 10mm ซึ่งการปรับนี้ต้องปรับตามขนาดของหินเจียรที่ลดลงเรื่อยๆ แต่ห้ามปรับแท่นปรับหรือที่วางงานในขณะที่หินยังหมุนอยู่

 3. รูป 9 – 12 แว่นตาและฝาครอบ

  รูป 9 - 12 แว่นตาและฝาครอบ

  ในงานเจียรให้ใช้เครื่องมือป้องกันเช่นแว่นตา หรืออุปกรณ์ป้องกันฝุ่น เป็นต้น
  ในงานเจียรนั้นอาจจะมีฝุ่นที่สามารถลอยมาเข้าตาผู้ปฎิบัติงานได้จึงต้องมีการติดตั้งแผ่นกระจกกั้นหรือพลาสติกใสกั้นหน้างาน ซึ่งแผ่นกั้นนี้เรียกกันว่า”แผ่นครอบป้องกัน” ซึ่งในงานเจียรต้องมีการติดตั้งฝาครอบป้องกันหรือสวมแว่น แต่ถึงแม้จะมีฝาครอบแล้วการสวมแว่นด้วยก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำ แต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีฝาครอบเลยจำเป็นต้องมีการสวมแว่นด้วย

 4. ต้องมีการป้องกันฝุ่นในงานเจียรด้วย
  ผงฝุ่นที่เกิดจากการเจียรนั้นจะเป็นผงจากเม็ดหินอลันดั้มหรือคาบอร์ลันดั้ม ซึ่งหากสูดเข้าไปเป็นระยะเวลานานจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพ ผู้ปฎิบัติงานจึงต้องสวมหน้ากากป้องกันผงฝุ่นที่มักจะเกิดขึ้นในงานเจียรแบบแห้ง และต้องมีการติดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของละอองฝุ่นด้วย

4.การหมุนหินเปล่า

 1. ตรวจสอบภายนอกหินก่อนการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรอยข่วนและใช้ฆ้อนไม้เคาะให้ทั่วแผ่นหินเพือเช็คเสียงว่าเสียงสะท้อนยังเป็นเสียงใสๆหรือไม่
  ตรวจสอบหินให้แน่ใจว่าไม่มีการรอยข่วนรอยร้าวที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่ง และเคาะด้านข้างของหินเจียรเพื่อฟังเสียงให้แน่ใจว่าเสียงยังใส ซึ่งหากเป็นหินเจียรประเภท Vitrified จะมีเสียงก้องใส แต่หิน Resin จะมีเสียงขุ่นกว่านิดหน่อย หากหินที่ได้รับความชื้นจะมีเสียงขุ่นซึ่งจะทำให้เกิดงานสะท้าน อีกทั้งยังก่อให้เกิดหินไม่ได้บาลานซ์จึงต้องระมัดระวัง หลังจากที่ติดตั้งหินเข้ากับเครื่องแล้วให้ทำการหมุนหินเปล่า 3 นาที ซึ่งให้หลีกเลี่ยงการยืนอยู่ตรงหน้าหินที่หมุนด้วย

 2. ตรวจเช็คหน้าหินว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่หรือไม่ และต้องมีลาเบลติดอยู่ที่หินก่อนที่จะติดหน้าแปลน

 3. หลังจากเปลี่ยนหินให้ทำการทดลองหมุนหินเปล่า
  ตอนเปลี่ยนหินใหม่ให้ทำการหมุนหินเปล่าเป็นเวลา 3 นาที หากเป็นการเริ่มงานให้หมุน 1 นาที เพื่อเป็นการตรวจเช็คให้แน่ใจว่าหินไม่มีสิ่งผิดปกติ หากเกิดเสียงที่ผิดปกติให้ทำการปิดสวิชและตรวจสอบสาเหตุของปัญหาทั้งหินเจียรและเครื่องจักร

  ลำดับการทดลองหมุนหินเปล่าตอนที่ติดตั้งหิน

  • ตรวจเช็คความเร็วสูงสุดที่ใช้และขนาดของหิน
  • ตรวจเช็คดูภายนอก
  • ตรวจเช็คเสียง
  • ทำความสะอาดและตรวจเช็คสภาพหน้าแปลน
  • การติดตั้งหน้าแปลน(การขัน)
  • ถอดหน้าแปลน
  • ทำการปรับฝาครอบ แท่นวางชั้นงาน และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
  • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
  • เริ่มทำการหมุนหิน
  • ทำการทูลลิ่ง
  • เริ่มทำการทดลองเจียรและเจียรจริง
  • ขันน็อตเพิ่มหลังจากผ่านไปแล้วประมาณ 24 ชั่วโมง