การเจียรคือ

คำจำกัดความของการเจียร

การเจียรคือวิธีการขัดชิ้นงานด้วยหินเจียรที่มีส่วนประกอบของเม็ดหินที่มีคมตัดความละเอียดสูง เจียดด้วยวิธีการหมุนหินด้วยความเร็วสูง

ข้อดีข้อเสียของการเจียร

การเจียรหากเทียบกับการตัดแล้วมีข้อดีดังต่อไปนี้

ข้อดี

■ สามารถตัดวัสดุที่แข็งมากๆและตัดได้อยากหรือแม้แต่วัสดุที่มีความเปราะก็สามารถตัดได้อย่างง่ายดาย
เนื่องจากว่าเม็ดหินของหินเจียรมีคุณสมบัติเป็นคมตัดที่แข็งและแหลมคมสามารถตัดได้ทั้งวัสดุที่เป็นอโลหะแข็งหรือแม้แต่วัสดุเครื่องปั้นดินเผาได้อย่างง่ายดาย

■ สามารถเจียรได้ตามความเรียบผิวที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
เนื่องจากองค์ประกอบหินเจียรมีส่วนประกอบของเม็ดหินที่เป็นคมตัดเล็กๆและยังใช้การหมุนด้วยความเร็วสูงในการตัดทำให้สามารถสร้างคมตัดได้เล็กและละเอียดกว่าการตัด(Cutting) ทั่วไป ความเรียบผิวละเอียดและได้ค่าความแม่นยำที่ดีเยี่ยม

■ ประสิทธิภาพการเจียรที่ดีเยี่ยม
หินเจียรทำงานด้วยการหมุนด้วยความเร็ว 10~80m/s ซึ่งถ้าเทียบกับการตัวทั่วไปแล้วเป็นความเร็วที่มากกว่าถึงหลายสิบเท่า
ดังนั้นคมตัดจึงมีความละเอียดสูงและส่งผลให้การเจียรมีความละเอียดและมีประสิทธิภาพที่ดี

■ เกิดคมตัดขึ้นเอง
หินเจียรจะทำงานด้วยการขัดซึ่งระหว่างที่ทำการขัดจะเกิดแรงต้านทานที่มากขึ้นทำให้เม็ดหินหลุดออกไปและเปิดเป็นคมตัดใหม่พร้อมช่องว่าง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการขัดแบบอุปกรณ์การเจียรทั่วๆไปใหม่เรื่อยๆ

■ มักจะเกิดความร้อนที่จุดที่มีการเจียรทำให้เป็นสาเหตุของงานไหม้หรือแตกได้
ข้อเสียของการเจียรคือจุดที่เจียรจะเกิดเป็นความร้อนมากกว่า 1000℃ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะงานไหม้ได้จึงจำเป็นต้องมีการลดความร้อนด้วยการใช้น้ำหล่อเย็น

■ การทำงานของหินเจียรใช้การหมุนดด้วยความเร็วสูง
เนื่องจากการทำงานของหินเจียรทำงานด้วยการหมุนความเร็วสูง ซึ่งหากเกิดการแตกหรือเสียหายของหินก็จะก่อนให้เกิดเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้ ดังนั้นผู้ปฎิบัติจึงต้องพึงระวังในการใช้งานและต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม