กาว (Bond)

1.กาวสำหรับเม็ดหินทั่วไป

หน้าที่หลักของกาวคือเป็นตัวประสานระหว่างเม็ดหินเข้าด้วยกัน ซึ่งกาวก็มีหลายหลายชนิดดังต่อไปนี้

Vitrified
(V) Glass, Porcelain
Resinoid ( Synthetic resin, Epoxy resin )
(B) Synthetic resin, Epoxy resin
Rubber
(R) Synthetic rubber, Natural rubber
จุดเด่นของกาว

■Vitrified
ทำมาจากวัสดุดินเหนียว หิน แก้ว ซึ่งทำขึ้นจากการอบดวยความร้อนประมาณ 1200℃
แรงยึดเม็ดหินค่อนข้างจะแข็งแรง เหมาะสำหรับใช้เจียรงานที่มีหน้ากว้างและงานที่เป็นโลหะผม คาร์บอน
โดยหลักแล้วใช้สำหรับงานเจียรที่ต้องการความแม่นยำ

■Resinoid
ทำมาจากเรซิ่นสังเคราะห์ที่อบที่ความร้อนนประมาณ 200℃
มึความยืดหยุ่นสูงจึงทำให้สัมผัสดีกว่า เหมาะสำหรับการเจียรประเภทหยาบหรือระดับกลาง
มักใช้ในงานเจียรประเภทเจียรไร้ศูนย์ ดีส โรลเลอร์ การเจียรพิเศษหรือการตัด
ซึงก็จะมีงานบางส่วนที่ซ้ำกันกับ Vitrified ได้เช่นกัน

■Rubber
กาวที่ทำมาจากยาง(Rubber) ใช้เป็นหิน Regulating wheel ที่ใช้คู่กันหินในงานเจียรไร้ศูนย์

■Epoxy( พลาสติก)
มีจุดเด่นคือการยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพการเจียรสูงโดยที่ไม่เกิดงานใหม้ แตก และยังได้งานที่ความแม่นยำสูงอีกด้วย

2.ความแข็งของกาว

การเลือกชนิดกาวจะเลือกจากชนิดของชิ้นงาน วิธีการเจียร และผลที่คาดหวังในการเจียร

ประเภทกาว

การระบุ ประเภท จุดเด่น
V Vitrified bond เป็นกาวชนิดที่มีคุณสมบัติเป็นแก้วและมีช่องว่าง มักใช้งานได้หลากหลายทั้งงานเจียรประสิทธิภาพสูงและงานเจียรที่ต้องการความแม่นยำสูง
B Resinoid bond เป็นกาวชนิดที่มีคุณสมบัติเป็นยาง มักใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่งานเจียรหยาบจนถึงงานเจียรละเอียด
M Metal bond เป็นกาวชนิดที่มีคุณสมบัติบรอนซ์ โดยทั่วไปแล้วเหมาะกับการเจียรหยาบและใช้งานได้ดีกับการเจียรงานที่แข็งแต่เปราะแบบงานเซรามิกหรือแก้ว (มีการใช้งานจริงกับการเจียรที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและความแม่นยำสูงด้วย)
EP Electroplated เป็นกาวชนิดที่มีส่วนผสมหลักเป็นนิเกิล ยึดติดเม็ดหินเข้าด้วยกันโดยใช้การชุบที่ใช้ไฟฟ้า มีเม็ดหินเรียงรายเป็นจำนวนมากทำให้การกินงานค่อนข้างดี เหมาะกับการใช้เจียรงานหยาบ
อีกทั้งยังสามาระสร้าง Forming wheel ได้ด้วย
MKSL Metal single
layer
Metal bond เป็นกาวชนิดที่ติดเม็ดหินเข้ากับตัวแผ่นเหล็ก(Body) เนื่องจากใช้การติดแบบไฟฟ้าจึงทำให้มีเม็ดหินโผล่ขึ้นมาเยอะเหมาะสำหรับการเจียรวัสดุที่เกิดปัญหาหน้าหินตันได้ง่าย

ภาพโครงสร้างกาว

Vitrified  (มีช่องว่าง)

Vitrified (มีช่องว่าง)

Resiniod , Metal (มีช่องว่าง)

Resiniod , Metal (มีช่องว่าง)

Electroplated  (ระดับความหนา)  Metal single layer

Electroplated (ระดับความหนา)
Metal single layer