ประเภทการเจียร

การแบ่งประเภทของการเจียรสามารถแบ่งได้หลายแบบแต่ถ้าหากแบ่งตามการใช้งานจะได้ดังต่อไปนี้

 • เจียรกลม
  • ประเภท Traverse cut
  • ประเภท Plunge cut
   • ประเภท Angle slide plunge cut
Traverse cut

Traverse cut

Plunge cut

Plunge cut

Angle slide plunge cut

Angle slide plunge cut

 • การเจียรรูใน  • รูปทรงทั่วไป
  • รูปทรง Planetary
  • รูปทรง Centerless
   • รูปทรง Shoe

การเจียรแบบไร้ศูนย์

 • การเจียรแบบไร้ศูนย์  • แบบ Through Feed
  • แบบ Infeed
  • แบบ Tangential Feed
 • การเจียรราบ  • ใช้หินเจียรราบ   • โต๊ะวางเหลี่ยมเจียรแกนนอน
   • โต๊ะวางกลมเจียรแกนนอน
  • ใช้หินเจียรถ้วย หินเจียรวงแหวน หินเจียร์เซ็กเมนต์


   • โต๊ะวางเหลี่ยมเจียรแกนตั้ง
   • โต๊ะวางกลมเจียรแกนตั้ง
   • โต๊ะวางเหลี่ยมเจียรแกนนอน
  • ใช้หินเจียรดีส (เจียรราบ2หัว)
   • แบบ Through Feed
   • แบบ carrier

การเจียรเครื่องมือ(Tool)

 • การเจียรเครื่องมือ(Tool)

  • Tools, drills, mills, hobs, broaches, pinion cutters, end mills

การเจียรแบบอิสระ

 • การเจียรแบบอิสระ

  • การเจียรแบบ Portable , Floor stand , Swing ,Slab, Lapping

การเจียรอุปกรณ์เครื่องจักร หรืออื่นๆ

 • การเจียรอุปกรณ์เครื่องจักร หรืออื่นๆ

  • การเจียร Roller
  • การเจียร Clankshaft
  • การเจียร Cam
  • การเจียร Gear
  • การเจียรเกลียว